Corona FAQ

De huidige corona-crisis treft iedereen. We bieden u daarom een overzicht aan van enkele veelgestelde vragen.

Gepubliceerd op 26-03-2020

In welke bedrijven moet telewerk ingevoerd worden?

Niet-essentiële bedrijven

Telethuiswerk is verplicht in alle niet-essentiële bedrijven. Voor functies waar dit niet kan, moeten de regels van social distancing nageleefd worden (1,5 meter afstand tussen personen). Kan dit niet, dan moet het bedrijf sluiten.

Essentiële bedrijven en diensten

Het systeem van telewerk en de regels van social distancing moeten, in de mate van het mogelijke, toegepast worden. Er is echter geen sluiting als dit niet kan.

> Overzicht essentiële bedrijven en diensten

Structureel of occasioneel telewerk

Telewerk kan structureel zijn (bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week), of occasioneel (bijvoorbeeld om persoonlijke redenen, of in geval van overmacht). Het coronavirus is zeker een geval van overmacht, waarvoor occasioneel telewerk dus mogelijk is.

Zie ook:

Terugbetaling van kosten

De terugbetaling van onkosten voor telewerk kan gebeuren door een forfait, of op basis van de werkelijke kosten.

Zie ook:

Wanneer geldt tijdelijke werkloosheid?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan volgens de RVA beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bedrijven die verplicht moeten sluiten, om niet-essentiële bedrijven waar telewerk en social distancing niet mogelijk zijn,...

Voor de werkgever geldt een vereenvoudiging van de formaliteiten tot en met 05/04/2020 (deze periode kan verlengd worden tot 30/06/2020).

Daarnaast hebben de sociale partners in de NAR op 18 maart een cao nr. 147 gesloten over een regime van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of overmacht voor bedienden.

Zie ook:

Mogen grensarbeiders België nog binnen?

Welke steunmaatregelen zijn er voor bedrijven en zelfstandigen?

Zowel op federaal als op regionaal niveau werden maatregelen genomen om werkgevers en zelfstandigen te helpen om te moeilijke periode van de corona-epidemie te overbruggen.

Zo is er sprake van uitstel van betaling van RSZ-bijdragen, afbetalingsplannen, een uitbreiding van de hinderpremie, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de crisiswaarborg,…

Zie ook:

  242