Contingent studentenarbeid binnenkort in uren

Powered by SocialEye

studenthorecaDe regering heeft beslist om het contingent van 50 dagen studentenarbeid met voordelige solidariteitsbijdrage om te zetten in 475 uren. In het regeerakkoord had men het over meer soepelheid, zonder dat de mogelijkheid tot controle in het gedrang komt. Al moeten we er wel op wijzen dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een verdeeld advies gegeven hebben.

Daartoe moet onder andere het KB op de invoering van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (KB Dimona) worden aangepast. De wijzigingen aan dit KB van 5 november 2002 gebeuren deels bij wet en deels bij KB. Een wetsontwerp werd ingediend op 11 oktober:

1/ Het wordt voor de werkgever mogelijk om een aangifte voor studentenarbeid in uren in plaats van in dagen te doen, en om het aantal uren te consulteren dat hij een student nog kan tewerkstellen met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdrage. Men spreekt voortaan over ‘uren’ in plaats van ‘dagen’.
Met ingang van 1 december 2016. Maar enkel voor de aangiften die vanaf die datum worden verricht en die betrekking hebben op uren die pas vanaf 1 januari 2017 zullen worden gepresteerd.

2/ In de artikelen 9ter en 9quinquies wordt eenzelfde legistieke verbetering aangebracht en deze bepalingen worden van toepassing gemaakt op artikel 7/1 dat betrekking heeft op de flexi-jobs in de horecasector. Deze aanpassingen treden in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.


 

Steven Bellemans

Bron: Wetsontwerp 2081/001 van 11 oktober 2016 

Gepubliceerd op 17-10-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  77