Consumptieprijsindex stijgt in september 2015

De consumptieprijsindex steeg in september 2015 met 0,07 punt of 0,07% en bedraagt nu 101,15 punten. In augustus 2015 bedroeg die nog 101,08 punten (2013=100). De inflatie is in september 2015 gestegen van 0,91% naar 1,06%.De gezondheidsindex steeg in september 2015 met 0,24 punt tot 101,85 punten, tegenover 101,61 punten in augustus 2015.De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 100,66 punten.De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (juni, juli, augustus en september 2015) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, is in september 2015 niet overschreden.De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.Er waren in september 2015 voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit en groenten.Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, vliegtuigtickets en huisbrandolie.De inflatie bedraagt in september 1,06%, tegenover 0,91% in augustus en 0,46% in juli 2015.Ze komt hiermee voor het eerst sinds januari 2014 boven 1%; toen bedroeg ze 1,14%.Ook de inflatie op basis van de gezondheidsindex steeg in september 2015 tot 1,79%, tegenover 1,49% in augustus en 0,91% in juli 2015.De inflatie zonder energieproducten daalde in september tot 1,41% tegenover 1,49% in augustus en 1,17% in juli 2015.De kerninflatie bedraagt 1,17% in september 2015, tegenover 1,37% in augustus en 1,19% in juli 2015. De kerninflatie houdt geen rekening met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen.De inflatie voor voeding steeg in september 2015 en bedraagt nu 2,06%, tegenover 1,73% in augustus en 0,92% in juli 2015.Voor energie blijft de inflatie negatief, maar ze steeg in september 2015 van -3,75% naar -1,86%.De inflatie voor de diensten daalde in september 2015 van 2,12% naar 1,79%.De inflatie voor de huur daalde ook in september 2015. Ze gaat van 0,88% naar 0,76%.
2013 = 100ConsumptieprijsindexInflatieGezondheidsindexAfgevlakte gezondheidsindex
Januari 201599,85-0,65%100,61100,39
Februari 2015100,26-0,40%100,89100,55
Maart 2015100,32-0,40%100,73100,66
April 2015100,700,29%101,12100,66
Mei 2015100,860,56%101,16100,66
Juni 2015101,010,63%101,33100,66
Juli 2015101,010,46%101,37100,66
Augustus 2015101,080,91%101,61100,66
September 2015101,151,06%101,85100,66

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2015, BS 30 september 2015.

– FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Inflatie voor het eerst sinds januari 2014 boven 1%. Consumptieprijsindex van september 2015”, 29 september 2015.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015, BS 31 augustus 2015.

– Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 - art. 2, 3, 4, 6 en art. 20

Gepubliceerd op 02-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  83