Consumptieprijsindex stijgt in oktober 2015

De consumptieprijsindex steeg in oktober 2015 met 0,35 punt of 0,35% en bedraagt nu 101,50 punten. In september 2015 bedroeg die nog 101,15 punten (2013=100). De inflatie stijgt in oktober 2015 van 1,06% naar 1,28%.De gezondheidsindex steeg in oktober 2015 met 0,42 punt tot 102,27 punten, tegenover 101,85 punten in september 2015.De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).De afgevlakte gezondheidsindex blijft ook in oktober geblokkeerd op 100,66 punten.De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (juli, augustus, september en oktober 2015) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, is in oktober 2015 niet overschreden.De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.De producten met het grootste verhogend effect in oktober 2015 waren hoger onderwijs, groenten, fruit, zuivelproducten en elektriciteit.Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor huisbrandolie, motorbrandstoffen en aardgas.De inflatie bedraagt in oktober 1,28%, tegenover 1,06% in september en 0,91% in augustus 2015.Ook de inflatie op basis van de gezondheidsindex steeg in oktober 2015 tot 1,98%, tegenover 1,79% in september.De inflatie zonder energieproducten steeg in oktober tot 1,85% tegenover 1,41% in september.De kerninflatie bedraagt 1,50% in oktober 2015, tegenover 1,17% in september. De kerninflatie houdt geen rekening met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen.Ook de inflatie voor voeding steeg in oktober 2015 en bedraagt 3,11%, tegenover 2,06% in september.Voor energie bleef de inflatie negatief; ze daalde in oktober 2015 van -1,86% naar -3,21%.De inflatie voor de diensten steeg in oktober 2015 van 1,79% naar 2,22%.De inflatie voor de huur daalde in oktober 2015 en ging van 0,76% naar 0,70
2013 = 100ConsumptieprijsindexInflatieGezondheidsindexAfgevlakte gezondheidsindex
Januari 201599,85-0,65%100,61100,39
Februari 2015100,26-0,40%100,89100,55
Maart 2015100,32-0,40%100,73100,66
April 2015100,700,29%101,12100,66
Mei 2015100,860,56%101,16100,66
Juni 2015101,010,63%101,33100,66
Juli 2015101,010,46%101,37100,66
Augustus 2015101,080,91%101,61100,66
September 2015101,151,06%101,85100,66
Oktober 2015101,501,28%102,27100,66

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2015, BS 30 oktober 2015.

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Inflatie stijgt verder tot 1,28%. Consumptieprijsindex van oktober 2015”, 29 oktober 2015.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2015, BS 30 september 2015.

Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 - art. 2, 3, 4, 6 en art. 20

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  58