Consumptieprijsindex stijgt in maart 2016

De consumptieprijsindex van de maand maart 2016 bedraagt 102,57 punten. Hij steeg in maart met 0,92 punt. De gezondheidsindex steeg in maart 2016 met 0,94 punt en bedraagt 103,47 punten. Ook de inflatie steeg in maart: van 1,39% tot 2,24%.De consumptieprijsindex is in maart 2016 gestegen met 0,92 punt of 0,91% en bedraagt nu 102,57 punten, tegenover 101,65 punten in februari 2016 (2013 = 100).De gezondheidsindex steeg in maart 2016 met 0,94 punt tot 103,47 punten, tegenover 102,53 punten in februari 2016.De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).De afgevlakte gezondheidsindex blijft in maart 2016 geblokkeerd op 100,66 punten.De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (augustus, september, oktober en november 2015) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, is in maart 2016 niet overschreden.De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.De producten met het grootste verhogend effect in maart 2016 waren:
 • elektriciteit (+ 0,360 punt);
 • fruit (+ 0,205 punt);
 • telecommunicatie packs (+ 0,135 punt);
 • motorbrandstoffen (+ 0,055 punt);
 • buitenlandse reizen (+ 0,050 punt);
 • restaurants en cafés (+ 0,050 punt);
 • brood en granen (+ 0,025 punt);
 • aankoop van nieuwe wagens (+ 0,025 punt).
Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor:
 • aardgas (- 0,030 punt);
 • alcoholische dranken (- 0,030 punt);
 • huisbrandolie (- 0,025 punt).
De inflatie bedraagt in maart 2016 2,24%, tegenover 1,39% in februari 2016.Ze bereikt daarmee haar hoogste niveau sinds december 2012, toen ze 2,23% bedroeg.Ook de inflatie op basis van de gezondheidsindex steeg in maart 2016 eveneens en bedraagt nu 2,72% tegenover 1,63% in februari 2016.De inflatie zonder energieproducten steeg in maart 2016 tot 2,68%, tegenover 1,86% in februari 2016.De kerninflatie bedraagt 2,44% in maart 2016, tegenover 1,85% in februari. De kerninflatie houdt geen rekening met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen.De inflatie voor voeding bedraagt in maart 2016 3,99%, tegenover 2,59% in februari 2016.
2013 = 100ConsumptieprijsindexInflatieGezondheidsindexAfgevlakte gezondheidsindex
Januari 2016101,591,74%102,42100,66
Februari 2016101,651,39%102,53100,66
Maart 2016102,572,24%103,47100,66
Bron:Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2016, BS 31 maart 2016.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2016, BS 29 februari 2016.

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Inflatie bedraagt 2,24% - Consumptieprijsindex van maart 2016”, 30 maart 2016.

Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 (art. 2, 3, 4, 6 en art. 20)

Gepubliceerd op 02-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  60