Consumptieprijsindex in juli 2015 niet gewijzigd

De consumptieprijsindex van juli 2015 bedraagt 101,01 punten (2013 = 100). Hij blijft ongewijzigd ten opzichte van juni 2015. De inflatie daalde in juli 2015 van 0,63% naar 0,46%. Ze daalt voor het eerst in 4 maanden.
Gezondheidsindex
De ‘gezondheidsindex’ stijgt in juli 2015 met 0,04 punt en bedraagt 101,37 punten, tegenover 101,33 punten in juni 2015.De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).
Afgevlakte gezondheidsindex
De ‘afgevlakte gezondheidsindex’ bedraagt in juli 100,66 punten.De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (april, mei, juni en juli 2015) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).
Spilindex
De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, is in juli 2015 niet overschreden.De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.
Belangrijkste prijsbewegingen
Er waren in juli 2015 voornamelijk prijsstijgingen voor vliegtuigtickets, telecommunicatiediensten en groenten.Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor fruit, kleding, motorbrandstoffen en buitenlandse reizen.
Inflatie
De inflatie bedraagt in juli 0,46%, tegenover 0,63% in juni en 0,56% in mei 2015.Ze daalt voor het eerst in 4 maanden.Ook de inflatie op basis van de gezondheidsindex daalt in juli 2015 en bedraagt nu 0,91%, tegenover 0,99% in juni en 0,87% in mei 2015.De inflatie voor energieproducten blijft negatief en daalt in juli naar -5,26%, tegenover -5,08% in juni 2015 en -5,11% in mei 2015.De inflatie zonder energieproducten daalt in juli tot 1,17% tegenover 1,35% in juni 2015 en 1,26% in mei 2015.De inflatie voor voeding daalt in juli naar 0,92% tegenover 1,50% in juni 2015 en 1,28% in mei 2015.De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,19% in juli 2015, tegenover 1,25% in juni 2015 en 1,14% in mei 2015.
Overzicht
2013 = 100Januari 2015Februari 2015Maart 2015April 2015Mei 2015Juni 2015Juli 2015
Consumptieprijsindex99,85100,26100,32100,70100,86101,01101,01
Inflatie-0,65%-0,40%-0,40%0,29%0,56%0,63%0,46%
Gezondheidsindex100,61100,89100,73101,12101,16%101,33101,37
Afgevlakte gezondheidsindex100,39100,55100,66100,66100,66100,66100,66

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2015, BS 31 juli 2015.

– FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Inflatie daalt voor het eerst in vier maanden. Consumptieprijsindex van juli 2015”, 30 juli 2015.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2015, BS 30 juni 2015.

– Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 - art. 2, 3, 4, 6 en art. 20

Gepubliceerd op 31-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  141