Compensation & Benefits Congres 2017

Op 20 juni 2017 vond de zesde editie van het Compensation & Benefits Congres plaats, georganiseerd door Kluwer Opleidingen. Dergelijk congres staat gelijk aan een dag vol expertise, ideaal voor iedereen die dagelijks bezig is met het HR-beleid van een onderneming. Hierbij een verslag van de verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Gepubliceerd op 26-06-2017

man die springt naar een wortel

Egbert Lachaert, Federaal volksvertegenwoordiger en advocaat sociaal recht, gaf de aftrap met een plenaire sessie over de verloning In België. Hierbij ging hij dieper in op de loonproblematiek die reeds lange tijd een issue is voor de Belgische ondernemingen. In de voorbije jaren hebben de regeringen verschillende maatregelen genomen om hieraan tegemoet te komen. Zo denk ik aan de indexsprong en de loonnormwet van 1996. Twee onderwerpen die de laatste tijd veel in de actualiteit komen, de eco-cheques en het mobiliteitsbudget, werden uitvoerig besproken. Het wetsvoorstel van de heer Lachaert dd. januari 2017 stuit op tegenkanting van de Raad van State en verschillende politieke partijen. Sommigen willen een afschaffing, andere zijn eerder voorstander van de elektronische cheques. Wat het mobiliteitsbudget betreft heeft SD Worx een voorstel geformuleerd. Dit voorstel wordt nu behandeld in de regering, hierbij rekening houdend met het advies van de sociale partners.

 

Kris De Schutter en Danaïs Fol van Loyens&Loeff gaven ons meer uitleg over de do’s en don’ts rond het opstellen van een Long Term Incentive Plan. De presentatie begon met een meer theoretische uitleg over de verschillende aspecten van een dergelijk plan. Daarna werd er bekeken wat dit allemaal betekende voor de praktijk. Hieruit kwam naar voor dat er toch een duidelijk verschil gemaakt moet worden tussen de werknemer en de zelfstandige als het gaat over de voordelen die men wil toekennen. Bij de werknemers schuilt namelijk het risico op sancties met eventuele nietigheid als gevolg. Het doel van een LTI blijft wel de retentie van goede werkkrachten.

 

De heren Stefan Nerinckx, Advocaat-vennoot bij Fieldfisher en docent arbeidsrecht, en Luc Lamy, partner bij Tax Consult, gingen nader in op de grensoverschrijdende tewerkstelling. Eerst werden de arbeidsrechtelijke aspecten besproken. Aandacht ging hierbij naar de valkuilen waarmee men rekening moet houden en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de lonen. Zo is het belangrijk om te bepalen wie de bevoegde rechter is en welk recht deze zal moeten toepassen. Ook was er tijd om enkele concrete cases te bespreken. In het tweede deel van deze sessie was er meer uitleg over de fiscale kant van de internationale arbeid. Met informatie over de bilaterale conventies, detachering en de gevolgen voor de werknemer en zijn familie.

 

Na de middagpauze kwamen Martine Kersten en Karine De Clerck van Securex iets meer vertellen over cafetariaplannen en de problemen die hierbij kunnen rijzen. Dit blijkt een hot topic te zijn, maar toch zitten ondernemingen nog met veel vragen rond deze manier van alternatieve verloning. Een definitie die werd gegeven luidde als volgt: “het flexibel samenstellen van een deel van het salarispakket, vanuit de individuele keuze van de medewerker en voor een bepaalde periode individueel, persoon, periode.” De twee belangrijkste aspecten rond het opstellen van dergelijk plan zijn de budget-creatie en budget-spending. Toch moet men met allerlei zaken rekening houden. Zo bestaat er het gevaar op discriminatie schending van de loonnorm. Deze problemen kunnen eventueel vermeden worden door een ruling te vragen aan de DVB FOD Financiën. De sessie werd afgesloten met enkele concrete voorbeelden.

 

De laatste sessie van de dag werd gegeven door Veronik Bongaerts van BNP Paribas Fortis. Deze presentatie ging voornamelijk over twee zaken, de jaarlijkse evaluatie en feedback cultuur in de onderneming enerzijds, en de nieuwe verloningsstructuur anderzijds. “Attraction and retention of key talents” staat centraal in hun nieuwe strategie. Men wil bij de bank evolueren van een strakke, bureaucratische jaarlijkse evaluatie naar een soepele feedback cultuur waarbij de werknemers permanent feedback kunnen krijgen maar ook geven aan hun collega’s. De extra verloning, die hiervoor gelinkt was aan de evaluatie, wordt nu vervangen door een algemene barema verhoging en eventueel een kleine vergoeding voor de echte top performers binnen het bedrijf. De nieuwe verloningsstructuur legt de focus op een zeer breed uitgewerkt cafetariaplan. Naast de basisbezoldiging zullen de werknemers ‘units’ verkrijgen die ze vrij kunnen spenderen aan de verschillende voordelen die ter beschikking worden gesteld.

 

Freya Vanhaverbeke

  452