Binnenkort modern wettelijk kader voor thuiswerk?

thuiswerkMinister van Werk Kris Peeters wil occasioneel thuiswerk vergemakkelijken, als onderdeel van zijn plan Werkbaar Wendbaar Werk. Een modernisering van de wetgeving over thuiswerken of telewerken werd vorig jaar na overleg met de sociale partners dan ook opgenomen in het actieplan Werkbaar Wendbaar Werk, dat intussen door de regering werd goedgekeurd.


Thuiswerk wordt steeds populairder, maar er is onvoldoende wettelijke kader. Kris Peeters wil dan ook aangepaste wetgeving met afspraken over de arbeidsomstandigheden, ergonomie, overuren, welzijn op het (thuis)werk, mogelijke arbeidsongevallen,...


Daarnaast kan een toename van thuiswerk ook positief zijn in het kader van het mobiliteitsbudget. Door telewerk moeten mensen zich niet of beperkt verplaatsen, wat ook past in een duurzaam mobiliteitsbeleid van een onderneming.


Al is occasioneel thuiswerken maar aan de orde voor een 12 % van de werknemers, toch wint thuiswerk gestaag aan belang. Vooral managers werken af en toe thuis. Voor hen beloopt het percentage dat af en toe van thuis uit werkt zelfs 44 %. Onder arbeiders is thuiswerken minder gangbaar, wat allicht te maken heeft met de aard van de job. Dat blijkt uit een onderzoek van de FOD Economie. Uit een eerder onderzoek bleek dat een belangrijke meerderheid van werkgevers en werknemers van mening is dat beiden baat hebben bij meer flexibiliteit met betrekking tot tijd en plaats. In 62% van de ondernemingen is telewerken een gangbare praktijk.

Een Europese vergelijking toont aan dat België in de top tien staat van landen met het hoogste percentage thuiswerkers in Europa. Vicepremier en minister van Economie, Werk en Consumentenaangelegenheden Kris Peeters beschouwt de toename van het occasionele thuiswerk als een gunstige evolutie.

Momenteel bestaat enkel voor structureel telewerk een duidelijk wettelijke kader. Occasioneel telewerk is daarentegen het voorwerp van een onderlinge afspraak tussen werkgever en werknemer(s), zonder dat er een wettelijk referentiekader voor is. Werknemers die af en toe willen telewerken (wanneer bv. een technicus langskomt voor een herstelling) doen dat dus zonder wettelijk referentiekader.

“Er is met andere woorden nood aan een duidelijk kader voor occasioneel thuiswerk. Zo zijn er afspraken nodig over de arbeidsomstandigheden, ergonomie, overuren, welzijn op het (thuis)werk, mogelijke arbeidsongevallen en vragen als wie welke verantwoordelijkheid neemt tegen welke kostprijs en hoe die vergoed wordt. Dat kader samenstellen is precies één van de tien prioritaire ambities in het plan Werkbaar Wendbaar Werk, wat door de regering werd goedgekeurd. Een moderne wetgeving zal telewerken vlot mogelijk maken”, besluit Minister van Werk Kris Peeters.

Bron: Persbericht Kris Peeters van 2 mei 2016 

 Meer informatie kan u vinden in SocialEye:

TEWTOP15004Ook interessant voor u: 

In het boek 'Temporele werknemersflexibilteit: het werk- en privéleven in balans' bespreekt Sigrid Dereymaeker de belangrijkste arbeidsrechtelijke instrumenten die werknemers kunnen gebruiken bij het uitbouwen van een evenwichtige balans. Het gaat hierbij onder meer over deeltijdse arbeid, tijdskrediet, thuiswerk, glijdende uren,...

Meer informatie kan u vinden op de webshop.

Gepubliceerd op 10-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  220