Binnenkort geen enkele socialezekerheidsuitkering meer voor gedetineerden? (wetsvoorstel)

In de toekomst zal geen enkele gedetineerde nog een socialezekerheidsuitkering ontvangen. Of dat is toch het doel van wetsvoorstel nr. 0637 dat recent werd ingediend in de Kamer.

Gepubliceerd op 05-11-2019

Laure Lemmens
Wolters Kluwer

De global legal hackathon (ook wel #GLH2019) is de grootste legal hackathon ter wereld, zo schrijven ze op hun website. Op een legal hackathon gaan multidisciplinair samengestelde teams de uitdaging aan om gedurende bijvoorbeeld drie dagen een oplossing uit te werken voor een concreet probleem in de juridisch-technologische sfeer. Een team verenigt best een jurist, een informaticus, een designer en iemand met een zakelijke achtergrond. De volgende editie van de wereldwijde legal hackathon verloopt in verschillende stappen. Eerst zijn er lokale legal hackathons. Zo organiseren Wolters Kluwer België en LawRen.io, met de steun van Jubel.be, Knowlex en The Birdhouse, voor België op donderdag 21 februari 2019 een event met keynote speakers uit de legaltechsector. Vrijdag 22 februari vertrekt de Belgische delegatie naar ClinkNoord in Amsterdam, waar Wolters Kluwer dat weekend de eerste lokale ronde voor de Benelux organiseert.

Op elke hackathonlocatie zullen teams - van wie velen voor de eerste keer samenwerken - het hele weekend ideeën uitdenken en technische oplossingen ontwikkelen voor de juridische praktijk, het bedrijfsleven en de levering van juridische diensten. Met een filosofie van ‘open platforms’ staat de global legal hackathon voor iedereen open, zonder kosten voor de deelnemers. De winnaar van de lokale Benelux-ronde wint 5.000 euro prijzengeld en gaat door naar de virtuele halve finale van de #GLH2019 op 15 maart. De winnaars van die halve finales worden bekendgemaakt op 25 maart en mogen door naar de finale om daar op 4 mei 2019 hun idee te pitchen aan een live jury.

Grote verschillen

Op dit moment bestaan er binnen de sociale zekerheid grote verschillen m.b.t. de rechten van gedetineerden op sociale zekerheidsuitkeringen. Voor sommige uitkeringen bestaat er een expliciete opschorting van betaling, andere uitkeringen worden doorgestort onder specifieke voorwaarden, voor nog andere is er helemaal geen regeling.

markus-spiske-wwx2bpqp-z4-unsplash
(c) Markus Spiske

Bijvoorbeeld voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: bij gevangenschap krijgt de gerechtigde zijn uitkering gewoon doorgestort gezien er geen opschortingsbepalingen bestaan. Voor pensioenen voorziet de regelgeving in een opschorting na 12 maanden gevangenschap. Bij ziekte en invaliditeit wordt de uitkering bij de aanvang van de gevangenschap geschorst. Een recente wijziging die echter alleen geldt in de regeling van de werknemers. Voor zelfstandigen wordt de uitkering met de helft verminderd als de gerechtigde geen personen te laste heeft. Zijn er wel personen ten laste blijft de uitwerking doorlopen.

Werkloosheidsuitkeringen, leeflonen, inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen worden dan weer volledig geschorst bij gevangenschap.

Uniforme bepalingen

De indieners van het wetsvoorstel willen dan ook een uniforme regeling tot stand brengen voor werknemers, ambtenaren én zelfstandigen waarbij àlle sociale zekerheidsuitkeringen worden geschorst tijdens gevangenschap. Alleen de gerechtigde die kan bewijzen dat er ontslag van rechtsvervolging is geweest, dat hij buiten de zaak werd gesteld of dat hij werd vrijgesproken door een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, heeft recht op de uitkering voor de periode van zijn voorlopige hechtenis.

Een kleine stap

Kunnen we na de inwerkingtreding van de wet op het eenheidsstatuut ondertussen al spreken van een echt eenheidsstatuut?

‘We zijn nog ver van huis. Het zal nog een tijdje duren. Ten eerste zijn er nog veel arbeidsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari 2014. Maar anderzijds zijn er nog veel bepalingen in de sociale wetgeving waar het onderscheid arbeiders-bedienden blijft bestaan: paritaire comités, sociale verkiezingen, vakantiegeld, sociale zekerheid, gewaarborgd loon. Er zijn nog veel verschillen. Het is een werf, die bij elke regeringsvorming op tafel ligt. Er spelen natuurlijk heel wat tegenstelde belangen.’

‘Het onderscheid is oubollig, maar het blijft diepgeworteld in ons arbeidsrecht. De aanpassing kan blijkbaar alleen maar met heel kleine stapjes gebeuren.’

‘Onze vzw oprichten was op zich al een goede praktijkervaring’

Nicolas Decuypere zit in zijn eerste master rechten, Christophe Janssens in zijn tweede. Samen richtten ze in augustus van dit jaar de vzw Brussels Law School Consultancy op, en zijn ze er voorzitter en ondervoorzitter van. Met hun vzw verzamelen ze rechtenstudenten rond zich, die juridisch advies zullen geven aan medestudenten, kleine ondernemingen en particulieren, en ook grotere bedrijven.

‘Onze vzw oprichten was op zich al een goede praktijkervaring’

Nicolas Decuypere zit in zijn eerste master rechten, Christophe Janssens in zijn tweede. Samen richtten ze in augustus van dit jaar de vzw Brussels Law School Consultancy op, en zijn ze er voorzitter en ondervoorzitter van. Met hun vzw verzamelen ze rechtenstudenten rond zich, die juridisch advies zullen geven aan medestudenten, kleine ondernemingen en particulieren, en ook grotere bedrijven.

520478385405776-studenten-vub

Justitiedebat

Op 10 mei 2019 verzorgt M&M een justitiedebat waar de politieke partijen hun visie komen verdedigen. Het debat begint om 18u, in de Aula van de UGent in de Voldersstraat 9, 9000 Gent.

 

 

Technostress en recht op deconnectie

Bram Tombeur

Alle technologische snufjes zijn bedoeld om ons te helpen ons werk sneller en efficiënter te doen. De evidente voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat we ermee kunnen werken. Sommige mensen zijn digital natives, anderen worstelen er meer mee, en bij sommige mensen leidt het echt tot technostress. Arbeidsrechtconsultant Bram Tombeur van EY (foto) schreef daar een boek over. ‘Algemeen genomen bestaat technostress uit vijf componenten, één daarvan is techno-invasie. De werknemer heeft dan het gevoel dat hij continu in verbinding met het werk moet staan, terwijl het voor hem onmogelijk is om zich daar op een gezonde manier aan aan te passen. Technostress kan dan leiden tot werkstress: door zich niet op een gezonde manier aan te passen aan de technologie, heeft de werknemer het gevoel dat hij zijn job niet meer goed kan uitoefenen, en daaruit kan werkstress voortkomen, maar het fenomeen wordt ook gelinkt aan depressiesymptomen, burn-out…’

Is legal tech uw geld waard?

lachende man

Artificial intelligence, de cloud, legal tech, en zelfs legal hackathon: het zijn buzz words en er is heel wat om te doen en over te lezen. Op de Angelsaksische markt zijn al een aantal toepassingen te krijgen - bijvoorbeeld Ross van IBM -, en ook bij ons beginnen de AI-toepassingen ingang te vinden. We denken aan Legal Insights van Wolters Kluwer, Ally & Lee van DeJuristen, PwC die een samenwerkingsakkoord sloot met eBrevia en Knowliah dat in december 2018 nog de Trends legal tech award won. Zijn die pioniersproducten uw geld waard?

 

In zijn masterthesis ging student handelsingenieur Anthony Kadic (foto) de rendabiliteit van een aantal AI-toepassingen na. ‘Je moet niet alleen kijken naar de kost, maar ook naar de kwaliteit. Door het gebruik van AI-toepassingen kan men niet alleen efficiënter werken: het kan er ook voor zorgen dat de kwaliteit van het werk stijgt. Het wordt ook een argument in onderhandelingen: cliënten zullen vragen om met de nieuwste technieken te werken. Is dat dan een investering in de strikte zin van het woord? Als je in de economie spreekt over een investering, heb je een vooropkost, die je moet afschrijven naargelang je het product gebruikt. Dat verschilt nogal voor de AI-toepassingen die ik bekeken heb voor mijn masterproef. Een eerder klein bedrag van 25 euro per maand is economisch gezien zelfs geen investering te noemen, dat is eigenlijk gewoon een werkingskost. Daar zou ik zelfs niet over twijfelen en het gewoon aanschaffen als het mijn werk verbetert.’

‘Als we spreken over grotere bedragen, is het een kwestie van goede analyses maken.’ Uit Kadic’ onderzoek blijkt dat zo’n 16 procent van de werktijd van een advocaat geautomatiseerd zou kunnen worden. ‘Welke specifieke AI-toepassing voor hen interessant is, zal van hun specialisatie afhangen. AI kan een bedreiging vormen voor wie het niet als opportuniteit ziet en er niet vroeg mee bezig is.’ (AK)

  856