Binnenkort geen enkele socialezekerheidsuitkering meer voor gedetineerden? (wetsvoorstel)

In de toekomst zal geen enkele gedetineerde nog een socialezekerheidsuitkering ontvangen. Of dat is toch het doel van wetsvoorstel nr. 0637 dat recent werd ingediend in de Kamer.

Gepubliceerd op 05-11-2019

Laure Lemmens
Wolters Kluwer

Grote verschillen

Op dit moment bestaan er binnen de sociale zekerheid grote verschillen m.b.t. de rechten van gedetineerden op sociale zekerheidsuitkeringen. Voor sommige uitkeringen bestaat er een expliciete opschorting van betaling, andere uitkeringen worden doorgestort onder specifieke voorwaarden, voor nog andere is er helemaal geen regeling.

markus-spiske-wwx2bpqp-z4-unsplash
(c) Markus Spiske

Bijvoorbeeld voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: bij gevangenschap krijgt de gerechtigde zijn uitkering gewoon doorgestort gezien er geen opschortingsbepalingen bestaan. Voor pensioenen voorziet de regelgeving in een opschorting na 12 maanden gevangenschap. Bij ziekte en invaliditeit wordt de uitkering bij de aanvang van de gevangenschap geschorst. Een recente wijziging die echter alleen geldt in de regeling van de werknemers. Voor zelfstandigen wordt de uitkering met de helft verminderd als de gerechtigde geen personen te laste heeft. Zijn er wel personen ten laste blijft de uitwerking doorlopen.

Werkloosheidsuitkeringen, leeflonen, inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen worden dan weer volledig geschorst bij gevangenschap.

Uniforme bepalingen

De indieners van het wetsvoorstel willen dan ook een uniforme regeling tot stand brengen voor werknemers, ambtenaren én zelfstandigen waarbij àlle sociale zekerheidsuitkeringen worden geschorst tijdens gevangenschap. Alleen de gerechtigde die kan bewijzen dat er ontslag van rechtsvervolging is geweest, dat hij buiten de zaak werd gesteld of dat hij werd vrijgesproken door een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, heeft recht op de uitkering voor de periode van zijn voorlopige hechtenis.

  615