Bikeform, ontdek alle voordelen van bedrijfsfietsen

BikeFormHet VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) lanceerde deze week BikeForm. Dit is een online platform dat organisaties die bedrijfsfietsen wensen aan te bieden aan hun werknemers, in contact brengt met de juiste handelaars. Daarnaast beschikt dezewebsite over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Steeds meer werknemers gebruiken vaker de fiets om naar het werk te gaan of voor hun dienstverplaatsingen. Hierdoor wint de bedrijfsfiets aan populariteit. Geïnteresseerde organisaties weten echter niet altijd hoe ze de implementatie van deze fietsen moeten aanpakken.
Aan de andere kant is de fietssector onvoldoende georganiseerd om een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service en dito omkadering op grote schaal.

Simulatie kostenbesparing
Op BikeForm.be kunnen werkgevers allerhande informatie terugvinden over de integratie van een fietsbeleid, de fiscaliteit, de veiligheid, de financiering, enz. Een slimme simulatietool biedt bovendien inzicht in de mogelijke besparingen die een goed fietsbeleid kan opleveren.

Missing link tussen vraag en aanbod
Momenteel ontbreekt er zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde heel wat informatie waardoor beide partijen elkaar vaak niet vinden. Hierdoor misloopt de markt heel wat potentiële inkomsten en wordt de fiets als een gezond en filevrij pendelalternatief sterk onderbenut. Met het platform BikeForm worden beide partijen met elkaar in contact gebracht.” zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM.

Kennis speelt belangrijke rol
Binnen het project werden 190 bedrijven bevraagd. 167 van hen gaven aan dat een redelijk aandeel van hun werknemers, gaande van 11 tot 100%, op minder dan 15km van de vestiging woont. Bij 48% van de bevraagden speelt het gebrek aan kennis een belangrijke rol bij het uitblijven van een fietsbeleid. Daar wordt met dit platform op ingespeeld.
De voornaamste redenen om wél te investeren in bedrijfsfietsen zijn gezondheid van demedewerkers, milieuvriendelijkheid en het imago van het bedrijf, gevolgd door de bereikbaarheid.

Potentieel en randvoorwaarden
Om de vraag vanuit het bedrijfsleven beter te kunnen inschatten, peilde het projectteam welke bedrijven overwegen om binnen de 3 jaar bedrijfsfietsen te integreren. Voor 7% is dit effectief het geval. Dat blijken vooral bedrijven te zijn waarvan ongeveer 11 tot 20% van de werknemers binnen de 15km wonen en waarbij er goede fietspaden naar het bedrijf zijn en de verkeerssituatie niet gevaarlijk is. Bijna de helft van de bevraagden twijfelt. Indien ook zij hun weg vinden naar de juiste informatie, kan het potentieel enorm toenemen.

Succesfactoren
Als belangrijkste factoren die kunnen bijdragen tot een geslaagd fietsbeleid, vernoemen de respondenten vooral een goede fietsinfrastructuur, betere fietspaden en meer veiligheid.
Dit wordt nog aangevuld met een grotere financiële aanmoediging en een vereenvoudiging van de regelgeving.

Bron: Persbericht VIM 14 december 2015 “Nieuw platform voor bedrijfsfietsen moet implementatie bevorderen”
Bijkomende informatie: http://www.vim.be/projecten/bikeform

Meer informatie in SocialEye in de teksten:

Gepubliceerd op 18-12-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  99