Bijzondere ontslagregeling personeelsafgevaardigden

Mergits BertBert Mergits schreef een praktijkgericht overzicht van de bijzondere ontslagregeling van werknemersvertegenwoordigers. Naar aanleiding van dit nieuwe boek, verschenen in de reeks "Recht & Praktijk", kunt u hierna een kort geschreven interview met de auteur lezen.

Klik hier voor meer informatie over het boek "De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden" en om dit boek te bestellen.

Waarom deze publicatie?

Tussen 9 en 22 mei 2016 zijn de sociale verkiezingen gepland voor de oprichting en de ver-nieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. Deze verkiezingen betreffen ongeveer 6.000 ondernemingen en de oprichting of vernieuwing van 3.000 ondernemingsraden en 6.000 comités voor preventie en bescherming op het werk. De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor deze organen genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing

Deze ontslagbescherming is complex en de niet-naleving van de procedure kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Het is dan ook van het grootste belang om te beschikken over een up-to-datedocumentatie inzake de aanvang en duur van de bescherming tegen ontslag en overplaatsing en de na te leven procedure indien een ontslag wordt overwogen.


Wat maakt deze publicatie uniek?

Deze publicatie is een praktijkgericht overzicht van de beschermde personen en van hun ontslagregeling inclusief nuttige schema's en modellen.

De vakliteratuur werd verwerkt tot juni 2015.Bron: Bert MERGITS, De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 186 p.

Klik hier voor meer informatie over het boek "De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden" en om dit boek te bestellen.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over ontslag van personeelsafgevaardigden.


Gepubliceerd op 27-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  242