Betere begeleiding langdurig zieken naar een job

Powered by SocialEye

DokterMaggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, houdt het budget sociale zekerheid op orde door onder meer de begeleiding naar werk voor langdurig zieken te versterken. In overleg met de sociale partners zullen daarbij zowel de werkgevers als de werknemers geresponsabiliseerd worden.

Op het vlak van de arbeidsongeschiktheid voorziet de minister onder andere volgende maatregelen:

1/ Versterking van het re-integratietraject door een betere kennis van de factoren die de slaagkansen van een re-integratie beïnvloeden.

Het doel is om meer mensen terug aan het werk te krijgen door na te gaan hoe ze tegen hun terugkeer naar het werk aankijken. Er zou met 2 vragenlijsten gewerkt worden, na 1 maand en na 6 maanden ziekte, om na te gaan welke factoren de re-integratie in de weg staan en welke ze kunnen bevorderen.

2/ De informatiestroom tussen artsen stimuleren.

3/ Responsabilisering van werkgever én werknemer.

Deze maatregel is een voorstel van de regering en zal met de sociale partners besproken en concreet uitgewerkt worden in lijn met het akkoord dat is gemaakt met de Groep van 10 in december 2015.

De bedoeling is dat werkgever ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen langdurig ziek zijn in hun bedrijf, bijvoorbeeld door burn out.

Bedrijven die investeren in de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers zullen aangemoedigd worden. Gedurende een zekere tijd na het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid zal het ziekenfonds maar een deel van de uitkering meer betalen. Het overige deel zou betaald worden door de werkgever.

Kleine bedrijven zouden bij deze maatregel wel zoveel mogelijk ontzien worden.

Voorlopig is het dus nog af te wachten hoe deze maatregelen concreet verder uitgewerkt zullen worden.  

Bron:  Persbericht Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block van 9 april 2016

Gepubliceerd op 19-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  54