Begrotingsakkoord: ingroeibanen, e-commerce en horeca

Volgens minister van Werk Kris Peeters zet het akkoord over de begroting in op jobs, zo blijkt uit een persbericht van de FOD Werkgelegenheid.

Jobs in het stelsel van ingroeibanen 
Werkgevers moeten 0,1% van hun loonmassa besteden aan de integratie van risicogroepen. Een kwart daarvan dient voor het inschakelen van jongeren, en dat zou zelfs de helft worden.

‘De paritaire comités kunnen jobs op maat boetseren om de overgang van de school naar de arbeidsmarkt makkelijker te maken’, aldus de minister. Tegen eind juni zouden er cao’s gesloten worden over de invoering van het stelsel van ingroeibanen. Komen aan bod:

  • de loon- en arbeidsvoorwaarden;
  • de doelgroep van in te schakelen jongeren (leeftijd en functies);
  • de coaching door oudere werknemers, die gebruik kunnen maken van het stelsel van uitgroeibanen om hun ervaring op een werkbare manier door te geven.

Jobs in de e-commerce
In de e-commerce is nachtarbeid niet toegelaten in België. Om de concurrentiepositie van de sector te versterken, bekijken de sociale partners of een versoepeling aangewezen is.

In overleg met de betrokken paritaire comités zou een reglementair kader worden uitgewerkt tegen juli 2015.

HorecaJobs in de horeca
Er zou een apart statuut ‘flexi-jobs’ worden uitgewerkt. Wie al 4/5 werkt buiten de horeca kan op die manier in de horeca met een extra job aan de slag. 

De gepresteerde uren worden geregistreerd via de kassa. Het loon voor dergelijke flexi-jobs wordt wettelijke vastgelegd op het minimumuurloon van 9,5 euro. Het loon is fiscaal vrijgesteld en geniet van een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. De loonkost wordt dus substantieel verlaagd, maar de prestaties geven wel recht op sociale rechten.


 
De gelegenheidsarbeid in de horeca wordt uitgebreid van 100 naar 200 dagen per jaar.

Het aantal overuren dat in de horeca gepresteerd mag worden zonder ‘overloon’, wordt opgetrokken van 180 naar 250 uren. En de overurenregeling voor vaste werknemers in de horeca wordt uitgebreid: deze overuren genieten van dezelfde fiscale en parafiscale behandeling als de uren gepresteerd in een flexi-job. De bestaande sectorale regelingen inzake overuren blijven wel van toepassing.


Steven Bellemans

Gepubliceerd op 03-04-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  71