Auteur in de kijker: Henri-François Lenaerts

Henri-François LenaertsOm u de nodige juridische publicaties te kunnen bezorgen, werkt Wolters Kluwer samen met heel wat auteurs. Hun namen klinken vaak bekend in de oren, maar wie zijn deze auteurs, en wat houdt hen bezig? Wij zetten graag één van onze auteurs in de kijker, en spraken met Henri-François Lenaerts, partner bij advocatenkantoor Claeys & Engels.

Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben sinds 1991 advocaat aan de balie van Brussel en startte mijn loopbaan bij het kantoor Loeff - Claeys - Verbeke. Bij de oprichting van Claeys & Engels in 2001 ben ik daar partner geworden. Als specialist in het arbeidsrecht sta ik geregeld de werkgevers bij op het vlak van het collectief recht (herstructurering, collectief ontslag, overgang van onderneming, relaties met de vakbondsorganisaties). Ik geef geregeld lezingen op seminars, onder andere georganiseerd door  Wolters Kluwer, en ik ben auteur van verschillende artikels (onder meer in Oriëntatie) en van een, ook door Wolters Kluwer uitgegeven, regelmatig geüpdatet werk ("Le licenciement des représentants du personnel"). Ten slotte ben ik verantwoordelijk voor de bijwerking van het “Praktijkboek Ontslag”.


Kunt u ons wat meer vertellen over de “geschiedenis” van uw kantoor (en van de befaamde “Formule Claeys” die tot voor kort algemeen werd gehanteerd)?
Thierry Claeys was één van de pioniers van het sociaal recht. Begin de jaren 1970 al had hij een wiskundige formule uitgewerkt voor de berekening van de opzeggingsduur van de bedienden. Die formule is 40 jaar lang een enorm succes geweest. Thierry Claeys is erin geslaagd een groep specialisten in het arbeidsrecht rond zich te verzamelen. De meesten daarvan heeft hij trouwens zelf opgeleid. Ik heb het geluk gehad daarbij te zijn. Thierry Claeys stond jarenlang aan het hoofd van de belangrijkste afdeling sociaal recht van een zogenaamd “full service” kantoor, maar besliste in 2001 om een nichekantoor arbeidsrecht op te richten. Claeys & Engels telt vandaag 85 advocaten die zich alleen bezighouden met het human-resourcesrecht.


Het Praktijkboek Ontslag 2015 is deze zomer verschenen. Tot welke doelgroep richt het zich, en hoe zal het de gebruikers van dienst zijn in hun beroepspraktijk?
Dit Praktijkboek bestaat al 30 jaar. Het is bestemd voor alle professionals die te maken hebben met zaken i.v.m. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dus niet alleen voor juristen. Het is helemaal geen vulgariserend werk, maar wil toch pragmatisch en praktisch en ook toegankelijk zijn voor niet-juristen. Door de wijze van voorstelling moet de lezer zijn weg kunnen vinden in het labyrint van de arbeidsreglementering. Het behandelt zeer uitgebreid alle vragen waarop de professional kan stuiten bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.


Op 1 januari 2014 is de wet op het eenheidsstatuut arbeiders – bedienden in werking getreden. Is de aard van de dossiers die uw kantoor behandelt hierdoor veranderd?

De wet op het eenheidsstatuut betekent een ware ommekeer: gedaan met de, soms danteske, discussies over de duur van de toepasselijke opzeggingstermijn bij ontslag, want die is sindsdien wettelijk vastgesteld. Maar voor onze praktijk is er eigenlijk niets veranderd. Door de voortdurende toename van het aantal situaties waarin ontslagbescherming geldt, zijn de belangrijkste kwesties al een aantal jaren verschoven naar de motivering van het ontslag. De goedkeuring van cao nr. 109 heeft deze tendens alleen maar bevestigd.

De werkgevers krijgen nieuwe verplichtingen opgelegd inzake outplacement, en weldra ook op het vlak van de inzetbaarheid. Kunt u bondig de filosofie achter deze maatregelen en de last(en) die zij voor de werkgevers zullen teweegbrengen toelichten?

De arbeidswereld en de technieken ervan zijn enorm geëvolueerd: vlakke loopbanen bestaan bijna niet meer: de betrokkenen moeten zich dus aan die veranderingen kunnen aanpassen en zullen meer flexibel moeten zijn. De genomen maatregelen zijn bedoeld om de werknemers in staat te stellen die evoluties te volgen. Die maatregelen veroorzaken weliswaar nieuwe lasten voor de onderneming, maar ze kan tevens beschikken over heel wat nieuwe externe diensten.

Om af te sluiten: mocht een dag 26 uren tellen, waaraan zou u die twee extra uren dan besteden?

Ik houd heel veel van mijn beroep, maar het neemt al genoeg tijd in beslag om er nog twee extra uren aan te wijden. Het zou dus beter zijn om die extra tijd met mijn gezin en mijn vrienden door te brengen.

Praktijkboek ontslag 2015

Meer weten?

Voor meer informatie over het Praktijkboek ontslag 2015 kan u terecht op de webshop.

Gepubliceerd op 07-09-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  111