ABVV vraagt vernietiging wet op de loonkostenontwikkeling

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en anderen hebben een beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016.

Het verzoekschrift is aan het hof toegezonden bij op 30 oktober 2015 ter post aangetekende brief en is ter griffie ingekomen op 2 november 2015, zo blijkt uit een bericht dat op 30 november verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

In de wet van 28 april 2015 heeft de wetgever de loonnorm vastgelegd voor 2015 en 2016:
  • De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in de sectoren en de ondernemingen — de ‘loonnorm’ — is dit jaar 0%. Volgend jaar is die marge 0,5% van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.
  • Daarboven mag in 2016 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling worden verhoogd met 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever.
De wet van 28 april 2015 is op 30 april 2015 in werking getreden.

Na een paar opmerkingen van de Raad van State koos de regering ervoor om zelf in een autonome wet de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor 2015 en 2016 te omschrijven. Men wijkt af van de gebruikelijke procedure uit de loonnormwet zonder de begrippen en de overige procedures uit die wet overboord te gooien. De tekst is gebaseerd op het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat de onderhandelaars van de Groep van Tien, met uitzondering van het ABVV, op 30 januari 2015 ondertekend hebben.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, BS 30 november 2015

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  57