Aanwezigheid van de vervangende en te vervangen persoon bij vervangingsovereenkomsten

Mag een vervanger met een vervangingscontract voor een bepertke periode gelijktijdig aanwezig zijn in de onderneming als de te vervangen werknemer? In SocialEye vindt u het antwoord. 

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Stel, je moet binnen je onderneming een werknemer voor een bepaalde periode vervangen door een andere persoon, mogen beide personen voor een beperkte tijd gelijktijdig aanwezig zijn? Vooral bij de start van de vervangingsovereenkomst kan dergelijke overlapping nuttig zijn om de continuïteit te verzekeren.

Het antwoord zal afhankelijk zijn van het ogenblik dat het geval zich voordoet: bij het begin van de vervanging of bij het einde.

Bij het begin van de vervanging geldt het principe dat de vervangingsovereenkomst niet mag aanvangen voordat de overeenkomst van de werknemer die moet worden vervangen effectief is geschorst. Dit komt voort uit de formulering van artikel 11ter Arbeidsovereenkomstenwet.

In de praktijk zien we dat partijen dit probleem proberen te omzeilen door een overeenkomst voor bepaalde tijd te sluiten voor de “inwerkperiode”.

Wat het einde van de vervanging betreft neemt men een ander standpunt in. Uit rechtspraak blijkt dat men toestaat dat de vervanger en de vervangen werknemer op het einde van de vervanging samen aanwezig zijn in de onderneming. Dit geeft de vervanger de kans om “de zaken over te dragen” aan de werknemer die opnieuw zijn arbeidspost inneemt.

(zie Arbrb. Brussel 6 oktober 1987, JTT 1988, 14)

De periode van “overlapping” mag evenwel niet te lang duren. Een overbrugging van enkele dagen (1 à 2 werkdagen) zou moeten volstaan. Bij overschrijding van deze periode wordt de vervanger geacht verbonden te zijn door een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kan slechts een einde worden gesteld aan de overeenkomst door de betekening van een gewone opzeggingstermijn.

 

Bron: Chatvraag SocialEye

  823