Aanvraag tot terugbetaling educatief verlof in Vlaanderen indienen voor 31 maart 2016

Powered by SocialEye

Educatief verlofZijn er werknemers in uw onderneming die educatief verlof hebben opgenomen in het schooljaar 2014-2015? Dan kan u het loon dat u in het kader van het betaald educatief verlof aan uw werknemer heeft betaald evenals de sociale bijdragen terugvorderen.

Let wel! Sinds 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten.

Dit heeft tot gevolg dat:

  • De aanvragen tot terugbetaling in Vlaanderen ten laatste op 31 maart 2016 moeten ingediend zijn. De verkorte indieningstermijn werd vastgelegd in decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015. De postdatum is bepalend. Van deze termijn kan niet worden afgeweken.
    In Wallonië en Brussel is de indieningsdatum momenteel nog steeds 30 juni 2016.
  • De aanvragen moeten ingediend worden bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.
  • Wanneer de onderneming KBO vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld. Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen in het gewest van de maatschappelijke zetel als personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest.

We onderscheiden 2 situaties:

  1. In het geval van een overgang naar een andere vestigingseenheid van dezelfde werkgever van gewest A naar gewest B, moet de werkgever een terugbetalingsdossier indienen in elk gewest, naar verhouding van de uren verlof dat in elk gewest werd opgenomen en met als maximum in gewest B het resterende saldo uren op de datum van de overheveling van de werknemer. De werkgever en de werknemer moeten de in elk gewest geldende regels toepassen (de al dan niet aanspraak op het recht op betaald educatief verlof voor de gevolgde opleiding, aantal uren terugbetaalbaar, uurtarief).
  2. In het geval dat de werknemer bij een andere werkgever in gewest B gaat werken, moet elke werkgever een terugbetalingsdossier indienen in zijn of haar gewest. De effectieve opname van de uren betaald educatief verlof bij de werkgever van gewest B kan door deze laatste worden beperkt naar verhouding van de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij hem of haar, met als maximum het saldo aan uren dat overbleef op de datum van de indiensttreding bij hem of haar. De werkgever en elk van zijn opeenvolgende werkgevers moeten de regels toepassen die van toepassing zijn in het gewest op het moment dat de werknemer er is tewerkgesteld (de al dan niet aanspraak op het recht op betaald educatief verlof voor de gevolgde opleiding, aantal uren terugbetaalbaar, uurtarief).

De gevolgde opleiding heeft een invloed op het recht op betaald educatief verlof en de terugbetaling ervan, dat verloren gaat in het geval van verandering van gewest in de loop van het schooljaar, als de gevolgde opleiding niet erkend is in het andere gewest, of er nu al dan niet een verandering is van gewest waar de opleiding wordt gevolgd.

Een uitgebreide praktische toelichting en formulieren over betaald educatief verlof vindt u op SocialEye.

Gepubliceerd op 08-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  32