Aantal arbeidskaarten voor hooggeschoolden en leidinggevenden blijft toenemen in Vlaanderen

arbeidskaartMet de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de gehele economische migratie: de arbeidskaarten voor werknemers en de beroepskaarten voor zelfstandigen. Bijna de helft van de aanvragers kiest voor handel. Het aantal arbeidskaarten is het afgelopen jaar dan weer stabiel gebleven, al wordt de categorie hooggeschoolden groter. Dat blijkt uit het Jaarrapport Economische Migratie van het Departement Werk en Sociale Economie.

Om in België/Vlaanderen een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen moeten recente niet-Europese migranten over een beroepskaart beschikken. Uit de cijfers van het eerste jaar onder Vlaamse bevoegdheid blijkt dat het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) in totaal 353 beroepskaartaanvragen heeft goedgekeurd (57% van de aanvragen).

Actief in de handel

Beroepskaarten die recht geven op verblijf worden enkel toegekend wanneer de activiteit een significante meerwaarde voor Vlaanderen met zich meebrengt. De meeste aanvragers komen uit Azië met China en India op kop. Ongeveer 47 percent van de aanvragers die in 2015 voor het eerst een beroepskaart ontvingen, worden actief in de handel. De activiteit van de anderen is gespreid over diverse sectoren.

Het aantal afgeleverde arbeidskaarten blijft in 2015 op een gelijk niveau als het jaar ervoor (17.477 arbeidskaarten in 2015 tegenover 17.054 in 2014). Ondanks dat gelijke aantal vallen er toch verschillen op : zo steeg het aantal arbeidskaarten B naar 7.384 (+10%), terwijl de arbeidskaarten C licht daalden tot 9.794 (-3%). De flinke aangroei bij de arbeidskaarten B wordt bijna volledig gedragen door de nog altijd groeiende categorie van hooggeschoolden (en leidinggevenden). Zij betekenen ondertussen al 65% van het totaal aantal arbeidskaarten B (4.792  op een totaal van 7.384). De andere categorieën wisselen in aantal onderling – zij het met minimale impact op het totaal.

India, Japan en VS

Meer dan de helft van het totale aantal afgeleverde arbeidskaarten voor hooggeschoolden en leidinggevenden wordt toegekend aan Indiërs, Japanners en Amerikanen. Waar voorheen traditioneel de Japanners op de eerste plaats stonden, kwam hierin dus een kentering. Sinds 2006 wordt de rangorde aangevoerd door de Indiërs, voor de Japanners en de Amerikanen.
De opvallende grote stijging bij de Indiërs is volledig te wijten aan een grotere instroom van Indische informatici.

Net iets minder dan de helft van het totale aantal toegekende arbeidskaarten voor hooggeschoolden en leidinggevenden wordt in Vlaams-Brabant uitgereikt. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van heel wat multinationale bedrijven in de Vlaamse Rand rond Brussel, bijvoorbeeld Zaventem en Machelen. Dat binnen sommige van deze bedrijven bepaalde nationaliteiten opvallend beter vertegenwoordigd zijn, hangt meestal samen met de vestigingsplaats van de moedermaatschappij.

Het aantal arbeidskaarten C is quasi gelijk gebleven (slechts -3%), waarbij de bestaande trends van voorgaande jaren per categorie verdergezet worden. Zo zet de daling zich verder bij: kandidaat-asielzoekers (-22%), slachtoffers mensenhandel (‑11%), gezinsherenigers (-9%) en humanitair geregulariseerden (-7%). Daartegenover stijgen nog altijd enkele andere categorieën: subsidiair beschermden (+4%) en studenten (+12%). Van een impact van de asielcrisis op de aantallen arbeidskaarten  C  was in 2015 dus nog geen sprake. Die beginnen we pas te voelen vanaf begin 2016.

Bron: Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie

  

 Meer informatie over arbeidskaarten kan u vinden in SocialEye, zie onder andere:

TEWTOP15001Een uitgebreide bespreking van de na te leven formaliteiten om buitenlandse werknemers in België tewerk te stellen, vindt u tevens in het boek 'Tewerkstelling buitenlandse werknemers' van Sophie Maes, Martijn Baert en Dries Faingnaert.

Meer informatie vindt u op onze webshop.


 

Gepubliceerd op 31-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  69