5 jaar toepassing ontslagregels onder het eenheidsstatuut (WES) en ontslagmotivering onder CAO nr. 109

De ontslagregels die werden ingevoerd door de Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 en de regels over de ontslagmotivering van de cao nr. 109 van 12 februari 2014 zijn al ruim vijf jaar van toepassing. Beide regelgevingen hebben het Belgisch ontslagrecht grondig hertekend. In die vijf jaar zijn er ook veel juridische en praktische vragen gerezen, die ook deels door de rechtspraak werden beantwoord.

Gepubliceerd op 28-05-2019

De global legal hackathon (ook wel #GLH2019) is de grootste legal hackathon ter wereld, zo schrijven ze op hun website. Op een legal hackathon gaan multidisciplinair samengestelde teams de uitdaging aan om gedurende bijvoorbeeld drie dagen een oplossing uit te werken voor een concreet probleem in de juridisch-technologische sfeer. Een team verenigt best een jurist, een informaticus, een designer en iemand met een zakelijke achtergrond. De volgende editie van de wereldwijde legal hackathon verloopt in verschillende stappen. Eerst zijn er lokale legal hackathons. Zo organiseren Wolters Kluwer België en LawRen.io, met de steun van Jubel.be, Knowlex en The Birdhouse, voor België op donderdag 21 februari 2019 een event met keynote speakers uit de legaltechsector. Vrijdag 22 februari vertrekt de Belgische delegatie naar ClinkNoord in Amsterdam, waar Wolters Kluwer dat weekend de eerste lokale ronde voor de Benelux organiseert.

Op elke hackathonlocatie zullen teams - van wie velen voor de eerste keer samenwerken - het hele weekend ideeën uitdenken en technische oplossingen ontwikkelen voor de juridische praktijk, het bedrijfsleven en de levering van juridische diensten. Met een filosofie van ‘open platforms’ staat de global legal hackathon voor iedereen open, zonder kosten voor de deelnemers. De winnaar van de lokale Benelux-ronde wint 5.000 euro prijzengeld en gaat door naar de virtuele halve finale van de #GLH2019 op 15 maart. De winnaars van die halve finales worden bekendgemaakt op 25 maart en mogen door naar de finale om daar op 4 mei 2019 hun idee te pitchen aan een live jury.

Op 20 juni 2019 nemen Olivier WoutersValerie Mastelinck en Hanne Cattoir van het advocatenkantoor Claeys & Engels beide regelgevingen onder de loep, evenals de wetswijzigingen die er intussen gekomen zijn. Zij bekijken welke bepalingen aanleiding geven tot discussies en (dus) tot rechterlijke uitspraken. 

Studiedag Claeys en Engels

‘Nu zien we technologie ruimer. Die bouwstenen gaan niet alleen om juridische informaticatechnologie; we hebben het ook over kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, biotechnologie, hersenwetenschappen. Juristen moeten met de technologische experts kunnen nadenken over de grote uitdagingen van de toekomst. Technologisch kan al heel veel. Maar willen we dat? Waarom? Onder welke omstandigheden? (...)’

De Vlaamse Juristenvereniging wil borrelpraat en science fiction in gelijke mate terzijde laten, en nadenken over het uitzicht dat ons rechtssysteem kan hebben na de confrontatie met moderne technologie. Om dat zinvol te doen, is het altijd een goed begin eens naar de werkelijkheid te kijken – en die werkelijkheid staat in de medische sector al een stuk verder dan bij ons. Op basis van het getuigenis van een arts die ervaring heeft met robottechnologie, gaan juristen in gesprek. Ze bekijken wat mogelijk is, wat denkbaar is en wat wenselijk is – en hakken knopen door over wat kan, wat mag en wat zal. Met andere woorden, ze doen wat juristen doen, alleen gaat het nu over technologie.

Programma

  • 19.30u    Verwelkoming door Frank Judo (Vlaamse Juristenvereniging)
  • 19.35u    Inleiding door moderator Helen Goedgebeur (VRT)
  • 19.40u    Wat de geneeskunde ons leert, toegelicht door dr Tom Tuytten, urologisch robotchirurg (Virga Jesse ziekenhuis Hasselt)
  • 20.00u    Panelgesprek met Paul Danneels (FedNot), Matthias Dobbelaere-Welvaert (Chief creative bij Ethel), Jelle Flo (rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen) en Johan van Driessche (OVB/Diplad)
  • 20.50u    Debat met de zaal
  • 21.10u    Napraten met een hapje en een drankje

Kar voor het paard

Beroep in transitie

OVB-woordvoerder Hugo Lamon zegt niet verbaasd te zijn over de resultaten. ‘Het beroep verandert razendsnel. Wie nog de advocatuur wil beoefenen zoals pakweg tien jaar geleden, komt in de problemen. Door de opeenstapeling van wetswijzigingen kan een advocaat niet meer alleen vertrouwen op zijn algemene parate kennis en ervaring. Dat leidt tot veel onzekerheid, hier en daar tot wat ontmoediging en heel soms tot onverwachte aansprakelijkheidskwesties. Maar dat is niet alles: een advocaat is nu ook een ondernemer, wat meer is dan een loutere wetswijziging. Het zorgt voor bijkomende verplichtingen en dat zal soms tot een mentaliteitsomslag moeten leiden. Zo is nu het ondernemingsbewijs ook toepasselijk, wat nog voor verrassingen zal zorgen. Onlangs gingen de ogen van vele advocaten ook al open toen de OVB studiedagen organiseerde over de witwaswetgeving. Nogal wat confraters schrokken van die bijkomende verplichtingen. Eerder was er al de GDPR en in het algemeen de toename van de administratie. Het beroep is in volle transitie, wat iedereen verplicht zijn businessplan te herbekijken. Voor een aantal confraters betekent het dat ze er ook voor het eerst een moeten gaan bedenken. Sommigen zien daarin boeiende opportuniteiten, maar voor anderen breekt de koudwatervrees uit. De zekerheden zijn weggevallen. De cliënt is terecht veeleisender en de advocatuur zal zich meer in de etalage moeten zetten.’

Praktische informatie

 

 

Technostress en recht op deconnectie

Bram Tombeur

Alle technologische snufjes zijn bedoeld om ons te helpen ons werk sneller en efficiënter te doen. De evidente voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat we ermee kunnen werken. Sommige mensen zijn digital natives, anderen worstelen er meer mee, en bij sommige mensen leidt het echt tot technostress. Arbeidsrechtconsultant Bram Tombeur van EY (foto) schreef daar een boek over. ‘Algemeen genomen bestaat technostress uit vijf componenten, één daarvan is techno-invasie. De werknemer heeft dan het gevoel dat hij continu in verbinding met het werk moet staan, terwijl het voor hem onmogelijk is om zich daar op een gezonde manier aan aan te passen. Technostress kan dan leiden tot werkstress: door zich niet op een gezonde manier aan te passen aan de technologie, heeft de werknemer het gevoel dat hij zijn job niet meer goed kan uitoefenen, en daaruit kan werkstress voortkomen, maar het fenomeen wordt ook gelinkt aan depressiesymptomen, burn-out…’

Is legal tech uw geld waard?

lachende man

Artificial intelligence, de cloud, legal tech, en zelfs legal hackathon: het zijn buzz words en er is heel wat om te doen en over te lezen. Op de Angelsaksische markt zijn al een aantal toepassingen te krijgen - bijvoorbeeld Ross van IBM -, en ook bij ons beginnen de AI-toepassingen ingang te vinden. We denken aan Legal Insights van Wolters Kluwer, Ally & Lee van DeJuristen, PwC die een samenwerkingsakkoord sloot met eBrevia en Knowliah dat in december 2018 nog de Trends legal tech award won. Zijn die pioniersproducten uw geld waard?

 

In zijn masterthesis ging student handelsingenieur Anthony Kadic (foto) de rendabiliteit van een aantal AI-toepassingen na. ‘Je moet niet alleen kijken naar de kost, maar ook naar de kwaliteit. Door het gebruik van AI-toepassingen kan men niet alleen efficiënter werken: het kan er ook voor zorgen dat de kwaliteit van het werk stijgt. Het wordt ook een argument in onderhandelingen: cliënten zullen vragen om met de nieuwste technieken te werken. Is dat dan een investering in de strikte zin van het woord? Als je in de economie spreekt over een investering, heb je een vooropkost, die je moet afschrijven naargelang je het product gebruikt. Dat verschilt nogal voor de AI-toepassingen die ik bekeken heb voor mijn masterproef. Een eerder klein bedrag van 25 euro per maand is economisch gezien zelfs geen investering te noemen, dat is eigenlijk gewoon een werkingskost. Daar zou ik zelfs niet over twijfelen en het gewoon aanschaffen als het mijn werk verbetert.’

‘Als we spreken over grotere bedragen, is het een kwestie van goede analyses maken.’ Uit Kadic’ onderzoek blijkt dat zo’n 16 procent van de werktijd van een advocaat geautomatiseerd zou kunnen worden. ‘Welke specifieke AI-toepassing voor hen interessant is, zal van hun specialisatie afhangen. AI kan een bedreiging vormen voor wie het niet als opportuniteit ziet en er niet vroeg mee bezig is.’ (AK)

  32