30e verjaardag voor de bijbel van het sociaal recht

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen bundelt maar liefst 30 jaar ervaring, en is uitgegroeid tot dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft. De 30e editie is bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2019.

Gepubliceerd op 09-04-2019

De bijbel van het sociaal recht 2019 is nu beschikbaar

Bestemd voor werkgevers, HR-verantwoordelijken en iedereen die zich bezighoudt met de sociale reglementering in ondernemingen, geeft de Gids een glasheldere en coherente synthese van de belangrijkste bepalingen uit de sociale reglementering.

Als echte bijbel in dit domein sinds meer dan 30 jaar, behandelt dit werk achtereenvolgend de arbeidsovereenkomst, verschillende bijzondere overeenkomsten (student, uitzendarbeid,...), de voornaamste arbeidsreglementeringen (arbeidsduur, tijdskrediet, (over)loon,...) en het stelsel van sociale zekerheid dat van toepassing is op de werknemers (bijdragen, tewerkstelling van gepensioneerden,...).

De uitgave 2019, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2019, behandelt ook heel wat nieuwigheden:

 • verblijf en tewerkstelling van buitenlandse werknemers: single permit;
 • GDPR en bescherming van het privéleven;
 • de flexi-job;
 • toekenning van een winstpremie;
 • de mobiliteitsvergoeding;
 • bijzonder stelsel van outplacement in geval van beëindiging wegens overmacht;
 • startloon voor jonge werknemers;
 • telewerk en arbeidsongeval;
 • adoptieverlof en pleegouderverlof;
 • 1/10e ouderschapsverlof;
 • flexibele opname van thematische verloven;
 • de bijdrage bedoeld om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen;
 • ...

Praktische commentaar

Het gebruiksgemak en de kwaliteit van de toelichting zijn intussen gekend.

 • Duidelijk: de auteur geeft een duidelijk antwoord op uw vraag, geen juridische afwegingen en omwentelingen, wel een antwoord waarmee u dadelijk aan de slag kunt.
 • Praktisch: geschreven door auteurs van Partena Professional, die dagdagelijks met concrete vragen geconfronteerd worden. De auteur illustreert zijn antwoord met (cijfer)voorbeelden wat het voor iedereen makkelijk begrijpbaar maakt.

Online krijgt u ook toegang tot de digitale modellen van arbeidsovereenkomsten en een arbeidsreglement, de daarnaast in het papieren modellenkatern bij het boek opgenomen worden.

Via de online toegang tot deze modellen (via uw gebruiksnaam en paswoord) kan u deze meteen invullen en afdrukken.

Jaarlijks krijgt u bovendien één gratis bijwerking die u informeert over de wijzigingen in de sociale reglementering.

Auteurs

Auteur van dit werk is de heer Francis Verbrugge, Ex-Senior Legal Counsel bij Partena Professional en momenteel wetenschappelijk adviseur bij Wolters Kluwer. Hij is ook co-auteur van het boek ‘Congés circonstanciels’ en is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Orientations’.

Sinds 2019, het jaar van de 30e editie, wordt de bijwerking van de Gids toevertrouwd aan een team van juristen van Partena Professional, onder de leiding van de heer Yves Stox, Senior Legal Counsel.

Uitgave 2019

  681