25 jaar wet bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2012

O.Wouters_W.BouciquéIn 2016 is de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden 25 jaar van kracht.

Hoewel de tekst van de wet in al die jaren haast geen wijzigingen heeft ondergaan, zorgde haar toepassing niettemin voor een brede waaier aan vonnissen en arresten. Dit hoeft niet te verwonderen gelet op de brede toepassing die de wet in het ondernemingsgebeuren heeft.

In onderstaande bijdrage - verschenen in Oriëntatie - brengen Olivier Wouters, advocaat-venoot bij Claeys & Engels en Ward Bouciqué, senior associate bij Claeys & Engels de rechtspraak vanaf 2012 in kaart.

25 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2012 

Oriëntatie"Oriëntatie" is een exclusief maandblad over sociaal recht dat u een gedetailleerde analyse verschaft van de sociale actualiteit. Dit gespecialiseerde tijdschrift behandelt nieuwe wetten en trends, en biedt een praktische en geactualiseerde kijk op diverse thema's. Daarnaast krijgt u op regelmatige basis 'Rechtspraak binnen uw bereik', die u op de hoogte houdt van de meest relevante sociaalrechtelijke arresten van de voorbije weken of maanden.

Zetelen in het redactiecomité: J. Deconinck (Director Employee Relations Hewlett-Packard EMEA), O. Vanachter (Doctor in de rechten, hoogleraar K.U. Leuven) en O. Wouters (Advocaat - Vennoot Claeys & Engels). De artikels zijn van de hand van een heel scala aan advocaten en experts in sociaal recht.

Gepubliceerd op 24-08-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  47