Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaams Gewest

Tom VandrommeDe tweede editie van het boek 'Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest' is verschenen in de reeks 'Recht en Praktijk'. Naar aanleiding van dit nieuwe boek beantwoordt de auteur Tom Vandromme enkele vragen.

Het gaat over de tweede editie van uw boek. Is de woningkwaliteitsbewaking dan zo sterk veranderd de laatste jaren?

De eerste editie van het boek dateert van 2008. Sindsdien is de woningkwaliteitsbewaking inderdaad zeer grondig gewijzigd. In 2008 was een belangrijk decreet van 7 juli 2006 nog zeer recentelijk in werking getreden (nl. 9 september 2007). Bovendien zijn er nog twee ingrijpende wijzigingsdecreten geweest, namelijk van 29 april 2011 en 29 maart 2013. Deze decretale wijzigingen hebben het reglementair kader van de woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest aanzienlijk bijgestuurd. Daarnaast werden met ingang van 1 januari 2013 ook de woningkwaliteitsnormen zelf aangepast. De eerste editie van het boek was dus dringend aan vervanging toe.

Indien de laatste wijzigingen dateren van 2013, waarom werd dan zo lang gewacht met een nieuwe editie?

Een nieuw of gewijzigd reglementair kader heeft steeds een tijdje nodig om ‘gezet’ te geraken. Er ontstaan vaak een aantal interpretatievragen, die dan uiteindelijk door de rechtspraak moeten worden ingevuld. Ook werd tegen het decreet van 29 maart 2013 een beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof ingediend. Door enige tijd te wachten om met een nieuwe editie naar buiten te komen, kon ik ervoor zorgen dat ook de rechtspraak over het gewijzigde kader gevormd was en mee betrokken kon worden in het boek.

Zijn er naast de wijzigingen aan het reglementair kader nog meer aanpassingen gebeurd in het boek?

Zeker en vast. Het boek werd niet enkel geactualiseerd, maar eveneens volledig herzien en aanzienlijk uitgebreid. De procedure onbewoonbaarverklaring op basis van de Nieuwe Gemeentewet wordt grondig uitgediept en er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: de herhuisvesting van bewoners uit verkrotte panden en de gevolgen van woningkwaliteitsgebreken voor de huurovereenkomst. Daarnaast werden ook de bestaande hoofdstukken grondig herwerkt. En dit allemaal op basis van mijn ervaringen uit de praktijk. Daarmee heb ik een evenwicht gezocht tussen enerzijds een boek dat nuttig gebruikt kan worden in de praktijk en anderzijds een boek met een voldoende stevige theoretische basis.De auteur is adviseur wonen bij de Vlaamse overheid en onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen.

Bron: Tom VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016.

Klik hier voor meer informatie over het boek 'Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest' of om dit boek te bestellen. 

Op Jura vindt u meer rechtsleer over woningkwaliteitsbewaking.


Gepubliceerd op 27-04-2016

  112