Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu kan van start gaan

HerfstVlaanderen heeft de ‘Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM)’ omgeturnd tot een heuse ‘Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)’. De raad krijgt er dus naast het milieuluik, ook een luik ruimtelijke ordening bij. De bevoegdheidsverruiming is een gevolg van de toekomstige introductie van de eengemaakte omgevingsvergunning. In het Belgisch Staatsblad van 4 november 2014 verscheen alvast het benoemingsbesluit met alle nieuwe, en minder nieuwe leden.

De VHRM krijgt er een ondervoorzitter bij die onderlegd is in de handhaving van de ruimtelijke ordening, en meerdere leden en plaatsvervangers die werden aangewezen op voordracht van de beleidsraad van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).


Professor Faure blijft aan het roer staan als voorzitter.


EEN OVERZICHT

  • Professor Michael Faure, die onder meer hoogleraar ‘Law and Economics’ is aan de rechtsfaculteit van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, en hoogleraar ‘Rechtvergelijkend en Internationaal Milieurecht’ aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Maastricht, blijft aan als voorzitter.
  • Naast huidig ondervoorzitter Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), treedt er een tweede ondervoorzitter aan. Dat wordt Karen Van Alsenoy, raadgever algemeen regeringsbeleid van minister-president Geert Bourgeois.
  • Het departement LNE vaardigt nu 6 effectieve leden af, in plaats van 4. Dat worden Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Tineke Renders, juriste bij de AMMC, Ria Gielis, afdelingshoofd van de Mestbank bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Robrecht Vermoortel, die belast is met de leiding van de afdeling Milieuvergunning van LNE. Inge Delvaux, diensthoofd toezicht op de zware risicobedrijven van de Milieu-Inspectie, en Paul Beernaert, afdelingshoofd van de Milieu-Inspectie, blijven op post.
  • Naast de 6 effectieve leden van LNE komen er 2 vertegenwoordigers bij van het departement RWO: Christophe Pelgrims van Ruimte Vlaanderen, en Piet Vanhoutte van Inspectie RWO.
  • Peter De Smedt, advocaat, blijft aan als vertegenwoordiger van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad), maar hij krijgt naast zich een vertegenwoordiger van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (SARO): Yves Loix, eveneens advocaat.
  • Jan Vanheule, Steven Verbanck en Greet De Schutter blijven aan als vertegenwoordigers van respectievelijk de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), en de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP). Net als Kathleen Desaegher (parketten-generaal) en Sara Boogers (parketten van eerste aanleg), en Frans Geysels (federale politie) en Eric Wauters (lokale politie).

Het nieuwe benoemingsbesluit bevat geen datum van inwerkingtreding, dus treedt het 10 dagen na publicatie in werking op 14 november 2014. Het recente benoemingsbesluit van de voormalige Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, dat normaal gezien nog geldig was tot 19 maart 2019, wordt opgeheven.

Carine Govaert

17 oktober 2014 – Aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, BS 4 november 2014. 

Gepubliceerd op 04-11-2014

  237