Studienamiddag. Bodemdecreet en Vlarebo - 15 maart 2016

Op 27 oktober 2006 zag een nieuw wettelijk kader voor bodemsanering en bodembescherming in het Vlaamse gewest het licht: het Bodemdecreet. Daarbij kwam in december 2007 het vernieuwde uitvoeringsbesluit, het Vlarebo, het Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming. Op 1 juni 2008 trad het Bodemdecreet in werking. Op 1 januari 2015 traden een aantal wijzigingen op dit decreet in werking.
Met ingang van 1 februari 2016 werd ook het uitvoeringsbesluit Vlarebo op een aantal plaatsen gewijzigd.

Redenen genoeg voor M&D Seminars om op dinsdag 15 maart 2016 in Gent de studienamiddag 'Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak' te organiseren.

Tijdens de studienamiddag zal meester Bart De Becker, advocaat-vennoot bij Lexeco, een praktijkgericht overzicht geven van de meest recente wijzigingen, met tevens aandacht voor relevante rechtspraak. Aandacht wordt ook besteed aan de wisselwerking tussen de bodemwetgeving en andere sectorale wetgeving, zoals ruimtelijke ordening, met ook daar een overzicht van de recentste wijzigingen. Ten slotte worden ook de mogelijkheden besproken van cofinanciering van bodemsaneringswerken.


 

Bekijk hier het filmpje waarin onze spreker, Bart de Becker de topics die hij tijdens dit seminar zal behandelen, alvast kort toelicht.

Bart De Becker

Alle informatie vindt u op de website van M&D Seminars. 

Gepubliceerd op 02-03-2016

  110