Stedenbouwkundige verordeningen gaan vanaf 1 mei in openbaar onderzoek

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalde al dat het grote publiek zich in de toekomst zou kunnen uitspreken over ontwerpen van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Maar de VCRO liet het aan de Vlaamse regering over om te bepalen wanneer die maatregel zou ingaan en hoe het openbaar onderzoek zou verlopen. De codex zelf eiste alvast dat het openbaar onderzoek 30 dagen zou duren en dat het zou aangekondigd worden in het Belgisch Staatsblad.De Vlaamse regering vult die bepalingen nu aan en laat de verplichting om een openbaar onderzoek te organiseren, ingaan op 1 mei 2017. Carine Govaert(foto: Victor Smits)

Stedenbouw3-voudige bekendmaking

De Vlaamse regering wil dat openbare onderzoeken over stedenbouwkundige verordeningen op minstens 3 manieren bekendgemaakt worden: via het Belgisch Staatsblad, via een website, en via de pers. 

Het bericht dat het onderzoek aankondigt, moet ten laatste op de dag vóór de start van het openbaar onderzoek, bekendgemaakt worden.  

Wat staat er in de aankondiging?

Het besluit zegt ook wat er in het bericht moet staan dat het openbaar onderzoek aankondigt. Dat is ten minste:
 stedenbouwkundige verordening  aankondiging 

 

 

 

 

Alleen voor specifieke thema’s

Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouw- en verkavelingsverordeningen genoemd en bestaan al lang. De procedure voor het opstellen van zo’n verordening is een stuk soepeler dan die voor het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar stedenbouwkundige verordeningen kunnen enkel specifieke stedenbouwkundige voorschriften bevatten. Zoals: stedenbouwkundige voorschriften om te zorgen voor:

  • de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen;
  • de toegang van personen met een functiebeperking tot onroerende goederen, of tot de delen ervan die toegankelijk zijn voor het publiek, tot installaties of tot wegen;
  • het ruimtelijk begrenzen van milieuhinder en het waarborgen van een adequate waterhuishouding;
  • enz.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen mogen niet in strijd zijn met provinciale verordeningen, die op hun beurt moeten afgestemd zijn op de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen. Maar provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen mogen wel een meldingsplicht opleggen voor werken die door de VCRO werden vrijgesteld van meldingsplicht, en kunnen een vergunningsplicht opleggen voor werken die volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening enkel meldingsplichtig zijn. De stedenbouwkundige verordeningen kunnen de VCRO-regels echter niet afzwakken.

Van toepassing:

  • Vlaams gewest.
  • 1 mei 2017. “Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad”.

 Bron: 

Zie ook:

 

 

Gepubliceerd op 16-03-2017

  277