Rechtsgrond voor Vlaamse detentiecentra

Op 1 januari 2015 werd het jeugdsanctierecht, als onderdeel van de Zesde Staatshervorming, overgeheveld naar de gemeenschappen. Vlaanderen werd daarmee ook bevoegd voor de uithandengegeven jongeren (tot 23 jaar) en het beheer van de gesloten federale detentiecentra. Everberg werd een gemeenschapsinstelling, die werkt volgens de principes die gelden in andere gemeenschapsinstellingen. Tongeren werd het Vlaamse detentiecentrum De Wijngaard, al blijft een deel van het centrum in gebruik door de federale overheid. De switch is nu al een jaar effectief, maar de wetgeving hinkt hier en daar achterop. Het ontbrak in het Vlaams Decreet Bijzondere Jeugdbijstand immers aan een rechtsgrond voor de oprichting en organisatie van één of meer Vlaamse detentiecentra door de Vlaamse regering. De Vlaamse decreetgever doet nu dan ook het nodige via het Verzameldecreet Welzijn, Volksgezindheid en Gezin van 15 juli 2016.

Laure Lemmens
(foto Wouter Van Vaerenbergh)


Concreet wordt de Vlaamse regering bevoegd om Vlaamse detentiecentra op te richten en de maximumcapaciteit ervan te bepalen. Ook de taken van de centra worden gedefinieerd. Volgens het Decreet Bijzondere jeugdbijstand zijn de centra ‘belast met de tenlasteneming van personen tot maximaal de leeftijd van 23 jaar tegen wie een uithandengeving is uitgesproken of die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf na een uithandengeving die uitgesproken is door de jeugdrechtbank, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade’.

In één beweging wordt ook de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 aangepast.

Dit onderdeel van het Verzameldecreet Welzijn bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 augustus 2016.

Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016. ( art. 58-61 Decreet WVG )


Zie ook

Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 15 april 2008. ( ‘Decreet Bijzondere Jeugdbijstand’ )
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965. ( ‘Jeugdbeschermingswet’ )

Gepubliceerd op 26-08-2016

  84