Overzicht van het Belgisch administratief recht

De 21ste geheel bijgewerkte editie van het standaardwerk over het Belgisch administratief recht is verschenen: 'Overzicht van het Belgisch administratief recht'. Het bevat een diepgaande bespreking van alle belangrijke bestuursrechtelijke leerstukken. De auteurs zijn André Mast (†), Jean Dujardin, Marnix Van Damme en Johan Vande Lanotte

Gepubliceerd op 13-09-2017

obar

De auteurs behandelen onder meer de beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de openbare dienst. Daarnaast biedt het boek een geactualiseerde en grondige bespreking van de grote onderwerpen uit het materieel administratief recht zoals het omgevingsrecht, het overheidsopdrachten- en het onteigeningsrecht, het openbaar ambt en de organisatie en de werking van de uiteenlopende vormen van lokaal en interlokaal bestuur. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rechtsbescherming van de burger tegenover het bestuur waarbij niet enkel de diverse vormen van repressieve rechtsbescherming aan bod komen, maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de preventieve rechtsbescherming en de almaar aan belang winnende alternatieve geschillenbeslechting.

Het geheel wordt onderbouwd met een massa verwijzingen naar de rechtsleer en de rechtspraak van zowel de justitiële rechter als de administratieve rechtscolleges.

  1421