Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht

Schutyzer BarteldBarteld Schutyser schreef een overzicht van rechtspraak over de gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten. Dit overzicht behandelt de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State over de periode van 2012 tot 2014. Deze bijdrage verscheen in aflevering 2015/4 van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.). Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage.

De beperking van het overzicht tot de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State is, op zich genomen, reeds een keuze. Het is onmiskenbaar zo dat de rechtspraak van het Gerecht en de burgerlijke rechter de voorbije jaren aan belang en aan relevantie gewonnen heeft. Toch blijven vooral het Hof van Justitie en de Raad van State in de Belgische rechtsorde voor de meest relevante en richtinggevende rechtspraak zorgen. De rechtspraak van het Hof van Justitie beslecht alle principevragen. Uit de rechtspraak van de Raad van State kan dan weer worden afgeleid hoe in overheidsopdrachten gespecialiseerde magistraten met de rechtsnormen waarmee zij geconfronteerd worden omgaan. Ook blijkt uit een aantal zaken hoe zij, doorheen de zaken die behandeld worden, een jurisprudentieel beleid voeren.

Het overzicht van rechtspraak bevat een weliswaar grote maar toch persoonlijke selectie van rechtspraak. Arresten die een louter feitelijke toepassing van rechtsregels bevatten of waarvan het belang tot de herhaling van een aantal algemene beginselen beperkt is, worden in de regel niet hernomen.

De structuur van het overzicht is op dezelfde leest als de vorige overzichten van rechtspraak geschoeid. De benadering is chronologisch, dit wil zeggen dat na een kort hoofdstuk over het toepassingsgebied of de werkingssfeer van de overheidsopdrachtenreglementering vooral aandacht wordt besteed aan de keuzes die een aanbestedende overheid moet maken. Die keuzes hebben vooral betrekking op de keuze van de gunningsprocedure en het vaststellen van de opdrachtdocumenten, het onderzoek van de offertes en de onderhandelingen met de bieders, de keuze van de mede-contractant, een hoofdstuk 'capita selecta' en, ten slotte, een beperkt aantal slotbedenkingen.
 De auteur is advocaat.

Bron: Barteld SCHUTYSER, “De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State (2012-2014): Een overzicht”, T.Gem. 2015/4.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overheidsopdrachten.


Gepubliceerd op 02-12-2015

  97