Onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

Deweirdt MichielMichiel Deweirdt geeft in zijn boek 'De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest', verschenen in de 'Reeks Notariële Praktijkstudies', een uitgebreid overzicht van de verschillende juridische aspecten van de bescherming van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Op 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het vervangt hiermee in een klap het monumenten-, het archeologie-, en het landschapszorgdecreet.

In het boek komen de verschillende hoofdstukken van het nieuwe decreet met het uitvoeringsbesluit aan bod, waaronder de beschermingsprocedure van het onroerend erfgoed, de vaststelling van de inventarissen, de rechtsgevolgen van een bescherming, informatieplichten, erkenningen, premies en de handhaving. Daarnaast besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de problematiek van de archeologische opgravingen en vondsten, zowel in het Vlaamse Gewest als in de Noordzee.

Het Onroerenderfgoeddecreet staat evenwel niet alleen, zodat ook de linken met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en andere regelgeving worden besproken. Op deze manier geeft het boek een mooi overzicht van de verschillende juridische aspecten van de bescherming van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.Klik hier om het boek “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest” te bestellen.

Bron: M. DEWEIRDT, De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Reek Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer, 2015, 358 p.

Het boek verschijnt ook op Jura en Jura Notariaat als Jura Book.


Gepubliceerd op 20-08-2015

  97