Omgevingsrecht op de Leuvense en Gentse wetsdagen 2016

Tijdens de Leuvense en Gentse wetsdagen van M&D Seminars zal Meester Bart De Becker (Lexeco) een sessie geven ‘Actua Omgevingsrecht’.

Hij geeft tijdens deze sessie toelichting over de nieuwe omgevingsvergunning die volgend jaar in februari in werking treedt. Verder zal hij ook een vooruitblik werpen op het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid dat onlangs door de Vlaamse regering goedgekeurd werd.

Ontdek alvast meer over dit topic en de spreker in dit interview.

Bart De Becker - Actua omgevingsrecht

Leuvense en Gentse wetsdagen - van 4 t.e.m. 8 juli 2016 in Leuven (Faculty Club) en Gent (Holiday Inn)


Sessie 9. Actua Omgevingsrecht - 4 juli 2016 (Gent) of 8 juli 2016 (Leuven)

Meer info en inschrijven via www.zomermd.be 

Gepubliceerd op 24-06-2016

  63