Nieuwe editie Politiek Zakboekje brengt kluwen van politieke structuren in België in kaart

Na de gemeenteraadsverkiezingen treden in België honderden nieuwe politici in het politieke strijdperk. Velen van hen zijn weliswaar al langer betrokken bij het lokale debat, maar daarom nog niet vertrouwd met de beleidsstructuren. Ook op lokaal vlak speelt onze federale, gewestelijke en provinciale structuur een rol en het is belangrijk om hier kennis van te hebben. Dr. Walter Ysebaert licht het belang toe van het Politiek Zakboekje.

Gepubliceerd op 09-11-2018

Walter Ysebaert
Walter Ysebaert

Biedt dit Politiek Zakboekje dan een volledig overzicht van alle politieke structuren in België?

Walter Ysebaert: “Enerzijds maakt ons Politiek Zakboekje het overheidsbeleid transparant, anderzijds hebben we, omwille van de exponentiële aangroei aan informatie, regelgeving, structuren, administraties en organen keuzes moeten maken. We hebben geprobeerd om een totaalbeeld te geven, een foto van het huidig politiek institutioneel landschap, zowel federaal als regionaal, gedetailleerd waar mogelijk en bijgewerkt op basis van de meest recente regelgeving. Bij dat totaalbeeld hadden we altijd de praktisch-administratieve kant van het beleid voor ogen. Zo’n totaalbeeld vind je niet terug op het internet, noch in het domein van de puur academische of professionele publicaties.”

Waarom is het Politiek Zakboekje voor de lokale politici onmisbaar?

Walter Ysebaert: “Dorpspolitiek is één zaak, maar eenmaal verkozen moeten de lokale politici rekening houden met de gewestelijke en federale regelgeving en met de regionale en federale structuren en instellingen. Het Politiek Zakboekje had van bij aanvang als doel de politiek-institutionele structuur op bevattelijke wijze weer te geven, en dit gekoppeld aan de praktische informatie wat betreft de mandatarissen, instellingen, administraties en andere organen. De opeenvolgende staatshervormingen hebben van België en zijn regio’s echter een complex kluwen van structuren, organen, instellingen en bevoegdheden gemaakt. De regio’s vertonen als gevolg van deze staatshervormingen steeds grotere verschillen, die voelbaar zijn tot op provinciaal en gemeentelijk niveau. Dat is voor wie het niet op de voet volgt niet altijd eenvoudig. En daarbovenop komen nog de Europese structuren en instellingen, die eveneens een grote impact hebben. Het Politiek Zakboekje wil dit alles op bevattelijke én praktisch bruikbare wijze in kaart brengen.”

Vindt de geïnteresseerde niet alle informatie op internet?

Walter Ysebaert: “Op het eerste gezicht biedt het internet inderdaad een overvloed aan informatie. Veel websites van publieke instellingen worden steeds beter bijgewerkt, maar om correcte en actuele regelgeving of specifieke gegevens te vinden, moet je gespecialiseerde databanken gebruiken. Bovendien werd de voorbije jaren, als gevolg van de zesde staatshervorming, nog heel wat regelgeving ontwikkeld en geïmplementeerd. Wat betekent dat heel wat informatie op het internet snel verouderd is en het een enorme inspanning vergt om de juiste informatie te vinden – als deze al vindbaar is. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom het even duurde voor er een nieuwe editie van dit zakboekje kwam. Het regelgevend kader bewoog voortdurend, waardoor we ook de andere gegevens telkens moesten bijwerken. Om een zakboekje als dit samen te stellen zou je de evolutie op de voet moeten volgen, wat natuurlijk niet voor iedereen is weggelegd. Met dit zakboekje brengen we alvast in kaart wat nu in kaart kan worden gebracht.”

De auteur

Walter Ysebaert is hoofd van de Onderzoekscel data en beleid van de VUB.

 

 

  784