Kroniek onderwijsrecht: corona-editie

Een voorpublicatie van de bijdrage van Dylan Couck uit Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht.

Gepubliceerd op 02-06-2020

De impact van de coronacrisis op het onderwijs is al bijzonder groot geweest. De gevolgen van het sluiten van de scholen hebben veel ouders in hun dagelijkse leven gevoeld; het leerproces van meer dan een miljoen leerlingen en studenten werd ernstig verstoord door de plotse overstap naar afstandsonderwijs; en de woonkamer van vele docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers was plots de nieuwe werkomgeving. De coronacrisis vroeg niet alleen om een andere onderwijskundige en organisatorische aanpak, ook scholen en hogeronderwijsinstellingen moesten plots hun opdracht uitvoeren in een gewijzigd en soms zelfs nieuw juridisch kader.

dylan_couck_2
Dylan Couck, Academisch assistent UGent

Sluiting onderwijsinstellingen

Vooral de sluiting van de fysieke locaties van de (hoger)onderwijsinstellingen door de federale overheid valt het brede publiek op. Het is evenwel slechts uitzonderlijk dat de federale overheid een rol speelt in onderwijsaangelegenheden. Hoewel in deze crisis de federale ministeriële besluiten om de verspreiding van het coronavirus te beperken wel de contouren bepalen van wat nog mag en kan, is een grote rol weggelegd voor de Gemeenschappen en de onderwijsinstellingen zelf. Zij moeten immers het verdere verloop van het school- en academiejaar vormgeven en hebben daarvoor ook al maatregelen genomen.

Nooddecreten

Zo heeft de Vlaamse regelgever verschillende initiatieven genomen om de impact van deze noodtoestand op het onderwijs te milderen. In verschillende nooddecreten worden onderwijsinstellingen de nodige flexibiliteit geboden om afspraken inzake evaluaties of deliberatiedata eenzijdig te wijzigen terwijl ook de betrokken ouders, leerlingen, studenten en personeelsleden de nodige rechtszekerheid wordt gegeven. Andere maatregelen hebben betrekking op de organisatie van het toelatingsexamen arts en tandarts, de inschrijvingsregels voor het basis- en secundair onderwijs, de gezinsbijslagen en tal van andere aspecten.

Corona-editie

Deze ‘corona-editie’ van de Kroniek Onderwijsrecht bevat een overzicht van de federale en Vlaamse onderwijsregelgeving aangenomen in het kader van de coronacrisis tot en met 14 mei 2020.

Deze tekst is een voorpublicatie uit Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, afl. 6 dat verschijnt in juli 2020.

  189