Hoe kunnen de grenzen van en in België worden gewijzigd?

De constitutionele indeling van België omvat vier taalgebieden, drie Gemeenschappen, drie Gewesten en tien provincies. Er zijn ook 187 politiezones en 589 gemeenten. Herman Matthijs beantwoordt de vraag hoe de grenzen van deze entiteiten kunnen worden gewijzigd, alsook de nationale grens van de staat. Wat opvalt is de versnippering van de regelgeving met betrekking tot de toepasselijke bevoegde instanties en hun procedures. Zijn bijdrage verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) nr. 382 van 16 mei 2018. 

Gepubliceerd op 16-05-2018

Herman Matthijs
Herman Matthijs

Recent

Nieuw Juridisch Weekblad 382

Sinds 1831 zijn de grenzen van België met de buurlanden meermaals gewijzigd. Dit verloopt op basis van een procedure die is vastgelegd in de Grondwet. Recentelijk is er een case als gevolg van een grenswijziging met Nederland. Op basis van dit voorbeeld wordt de grondwettelijke theorie getoetst aan de praktijk.

Meerderheden

Ten aanzien van een mogelijke nieuwe staatshervorming belicht deze bijdrage ook de wijze waarop de grenzen van de deelstaten en de taalgebieden kunnen gewijzigd worden. Hier botst men onmiddellijk op de grondwettelijke voorschriften van bijzondere of 2/3 meerderheden in het federale Parlement.

Lokaal

Ook gaat de auteur in op de mogelijkheden van de Gewesten om de grenzen van de Provincies en de Gemeenten te wijzigen. Ook de problematiek van de samenvoeging van de politiezones wordt hier behandeld. De wijziging van de grenzen van de politiezones is wel een federale aangelegenheid.

Conclusie

Over dit onderwerp is weinig of niets gepubliceerd. Deze bijdrage biedt een volledig overzicht van dit institutioneel vraagstuk. Ingevolge de discussies rond de mogelijke fusies van gemeenten en politiezones alsook een toekomstige zevende staatshervorming heeft deze bijdrage ongetwijfeld een belangrijke actualiteitswaarde.

Auteur

Herman Matthijs is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent en aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn wetenschappelijk interessegebied is de ruime overheidssector. Hij is ook lid van de Hoge Raad van Financiën en Censor bij de Nationale Bank van België.

  458