Hergebruik van overheidsinformatie

Schram FrankieFrankie Schram schetst in afl. 2016/1 van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.) het volledige juridische kader dat voortaan voor hergebruik van overheidsdocumenten geldt met specifieke aandacht voor wat dit betekent voor lokale besturen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

De omzetting van richtlijn nr. 2003/98/EG in Belgische regelgeving bracht niet zoveel zoden aan de dijk, vooral omdat vrijblijvendheid troef was. Richtlijn nr. 2013/37/EU verplicht de lidstaten om een volgende stap te zetten. De Vlaamse decreetgever heeft ervoor gekozen om het bestaande decreet over hergebruik aan te passen en in tegenstelling tot wat meestal het geval is bij omzetting van richtlijnen heeft hij zich daar niet toe beperkt, maar het decreet ingeschreven in het opendatabeleid van de Vlaamse regering.

In deze bijdrage onderzoekt de auteur welke wijzigingen richtlijn nr. 2013/37/EU bevat en hoe de Vlaamse decreetgever deze heeft omgezet. Het artikel beperkt zich niet tot het schetsen van een overzicht van de aanpassingen, maar schetst het volledige juridische kader dat voortaan voor hergebruik van documenten in het bezit van instanties geldt met specifieke aandacht voor wat dit betekent voor lokale besturen. Voor hen immers is de vrijblijvendheid verleden tijd en worden zij onderworpen aan de basisfilosofie die eerder al heerste binnen de Vlaamse departementen en intern verzelfstandigde instanties, namelijk: alles wat in principe openbaar is, komt ook voor hergebruik in aanmerking. Verder is de maximumvergoeding voor het hergebruik aanzienlijk verlaagd en wordt het gebruik van standaarden gestimuleerd.De auteur is professor aan het Instituut voor de Overheid, Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven), professor bestuursrecht (Antwerp Management School) en gastprofessor faculteit rechten (Universiteit Antwerpen).

Bron: SCHRAM, F., Hergebruik van overheidsinformatie voor lokale besturen: een tweede ronde, T.Gem. 2016, afl. 1, 4-26.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt de tekst van Frankie Schram integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over openbaarheid van overheidsdocumenten.


Gepubliceerd op 14-04-2016

  145