Gelijkheidsbeginsel als bevoegdheidsverdelend criterium

Stefan SomersStefan Somers schreef voor het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (TBP - afl. 2015/8) een bijdrage over de toepasbaarheid van het gelijkheidsbeginsel wanneer wetgevers van een verschillend niveau een soortgelijke situatie op een verschillende manier reguleren. Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage.

Dat het gelijkheidsbeginsel een belangrijke rol speelt in onze rechtsorde is onbetwist. De toepassingsgevallen van dit beginsel zijn legio, haar toepassingsgebied haast onbegrensd. Toch werd tot op heden nooit aanvaard dat het gelijkheidsbeginsel invloed kan hebben op de bevoegdheidsverdeling in België. Als verschillende deelstaten eenzelfde situatie op een verschillende manier reguleren, dan is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden. Elke wetgever is binnen zijn territoriale en materiële bevoegdheid exclusief bevoegd om regelgeving uit te vaardigen. Hij moet daarbij geen rekening houden met de wetgeving die andere wetgevers uitvaardigen.

Tot op heden werd deze problematiek alleen maar aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd in situaties waarin twee deelstaten eenzelfde aangelegenheid verschillend behandelen. De vraag of het gelijkheidsbeginsel geschonden kan zijn als een deelstaat en de federale overheid eenzelfde of een soortgelijke aangelegenheid verschillend behandelen, werd nog nooit aan het Hof voorgelegd. We kunnen ons dan ook afvragen of het gelijkheidsbeginsel in zo’n context toegepast kan worden en of het in zo’n situatie ook geschonden kan zijn.

In deze bijdrage argumenteert de auteur dat er redenen zijn om aan te nemen dat het gelijkheidsbeginsel wel degelijk toepasbaar moet zijn als een verschillende behandeling ontstaat doordat de federale wetgever en een deelstatelijke wetgever een soortgelijke situatie verschillend behandelen. Deze mogelijkheid, zo besluit de auteur, heeft echter niet tot gevolg dat de beleidsmarge van de deelstaten wordt uitgehold. Wat deze mogelijkheid wel meebrengt, is dat het gelijkheidsbeginsel gaat functioneren als een bevoegdheidsverdelend criterium. Het gelijkheidsbeginsel zou op die manier een juridisch afdwingbare grond kunnen leveren om ervoor te zorgen dat bevoegdheden zich uitstrekken tot alle soortgelijke situaties. In het kader van de huur zou het bijvoorbeeld aangehaald kunnen worden om ervoor te zorgen dat de bevoegdheid van de gewesten om de woninghuur te reguleren zich uitstrekt tot alle situaties waarin een pand feitelijk bestemd is om als woning te verhuren.


 De auteur is mandaatassistent aan de VUB.

Bron: Stefan SOMERS, “Het gelijkheidsbeginsel als bevoegdheidsverdelend criterium”, TBP 2015/8, 449-462.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (TBP). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (TBP), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over bevoegdheidsverdeling.


Gepubliceerd op 30-10-2015

  105