Constitutionele agenda voor Vlaanderen

Stefan SottiauxGeert BourgeoisOp 7 maart 2016 vonden aan de KU Leuven twee druk bijgewoonde lezingen plaats over een constitutionele agenda voor Vlaanderen. De sprekers waren Stefan Sottiaux en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De schriftelijke weergave van de lezingen vindt u in aflevering 349 van 2 november 2016 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor een korte toelichting bij beide bijdragen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.
 

Stefan Sottiaux pleit in zijn bijdrage voor een sterkere Vlaamse grondwetscultuur. Grondwetscultuur omvat onder meer de idee dat de grondwet een verbindende kracht heeft. Dat zij, over de generaties heen, mensen met een verschillende achtergrond en met uiteenlopende visies op het goede leven, rond een aantal basisprincipes kan verenigen. Zo’n grondwetscultuur is er in Vlaanderen vandaag niet, en Sottiaux ziet drie redenen waarom het belangrijk is om zo’n cultuur tot stand te brengen: het versloffen van de Belgische grondwetscultuur, de toenemende autonomie van Vlaanderen en het steeds diverser worden van onze samenleving. De auteur gaat ook in op de vraag hoe zo’n cultuur kan worden gecreëerd. Hij doet drie suggesties: het uitwerken van het Handvest voor Vlaanderen, de introductie van deliberatieve en participatieve democratieprocedures en de oprichting van een Vlaams Mensenrechtenorgaan.
 
Geert Bourgeois gaat in zijn bijdrage in op het belang van grondwetspatriotisme. Het uit Duitsland afkomstig concept ‘Verfassungspatriotismus’ verwijst naar een vaderlandsliefde, een nationaal bewustzijn dat niet gebaseerd is op herinneringen aan een gemeenschappelijke geschiedenis die voorbij is, maar op de wil samen de komende geschiedenis te schrijven. Op de wil samen gestalte te geven aan de toekomst, op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en door middel van een adequaat besluitvormingsregelwerk. Bourgeois doet vervolgens een aantal suggesties om het grondwetspatriotisme aan te wakkeren en een Vlaamse constitutionele cultuur te ontwikkelen: het vergroten van de Vlaamse constitutieve autonomie, het uitvaardigen van een Vlaamse Grondwet, de organisatie van gescheiden verkiezingen en de ontwikkeling een 'Feest van de Vlaamse Gemeenschap'-cultuur.Stefan Sottiaux is hoofddocent aan de KU Leuven en advocaat. Geert Bourgeois is minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

Bron: Stefan SOTTIAUX, “Pleidooi voor een Vlaamse constitutionele cultuur”, NjW 2016, afl. 349, 702-706 en Geert BOURGEOIS, “Constitutionele agenda voor Vlaanderen”, NjW 2016, afl. 349, 707-711.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Stefan Sottiaux en Geert Bourgeois in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Vlaamse grondwet.


Gepubliceerd op 02-11-2016

  277