Conferentie over het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur

Het Tijdschrift voor Gemeenterecht organiseert een conferentie over het nieuwe decreet over het lokaal bestuur, namelijk op 19 juni 2018 in Zaal Jacques Brel van het Brussels44Center in Brussel.

Gepubliceerd op 08-05-2018

conferentie

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2017 het decreet over het lokaal bestuur goed. Het decreet is veel meer geworden dan het louter samenbrengen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en de decreten inzake intergemeentelijke samenwerking en vrijwillige samenvoeging van de gemeenten. Tal van aspecten van de gemeentelijke organisatie en werking worden ook in belangrijke mate gewijzigd.

Het Tijdschrift voor Gemeenterecht heeft een aantal juridische topexperts bereid gevonden dit nieuwe decreet voor u haarscherp te ontleden. Hun bevindingen stellen zij graag aan u voor op een conferentie die georganiseerd wordt op 19 juni 2018, van 9u–17u. De bijdragen worden bovendien gebundeld in een themanummer van het tijdschrift, dat op de conferentie wordt voorgesteld.   


Het programma : 

9.00     Onthaal

9.30     Algemene beleidscontext en krachtlijnen: Jeroen Windey

10.00   Bestuursorganen, werking & bevoegdheden: Bart Martel

10.40   Werking van de gemeente en burgerparticipatie: Eric Lancksweerdt

11.20   Pauze

12.00   Gemeente & OCMW: Ivo Carlens

12.40   Broodjeslunch

13.40   Rechtspositieregeling van het personeel: Ann Coolsaet

14.20   Rechtspositieregeling mandatarissen: Tom De Sutter

15.00   Pauze

15.20   Verzelfstandiging en samenwerking: Frederik Vandendriessche

16.00   Planning, financieel beheer & externe audit: Bart Van Dooren

16.40   SlotLocatie:

Zaal Jacques Brel van het Brussels44Center
Passage 44, Kruidtuinlaan 44

 

Inschrijving:

Het inschrijvingsgeld bedraagt 65,- euro en omvat:

  • De deelname
  • De catering
  • Het Themanummer “Het nieuwe decreet over het lokaal bestuur juridisch doorgelicht” van het Tijdschrift voor Gemeenterecht

 

  560