Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van ‘ex-post evaluatie’ definitief goedgekeurd

Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Ministerraad een grondige wijziging aan het Onroerenderfgoeddecreet definitief goedgekeurd. De aanpassingen komen er na een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet in de periode 2015-2016.

Gepubliceerd op 03-04-2018

Medio juli 2017 keurde de Vlaamse Regering reeds de conceptnota ‘aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie’ goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie.

Premies

Zo komt er een premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. De berekening van de premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd tot 80 % (i.p.v. de huidige 40 %).

Erkende archeologen

Na de decreetwijziging zullen er ook twee types erkende archeologen bestaan, naargelang het gaat om archeologisch (voor)onderzoek zonder ingreep in de bodem en archeologisch (voor)onderzoek met ingreep in de bodem. Door deze wijziging zullen er dus meer archeologen in aanmerking komen voor een erkenning.

Archeologienota en archeologisch vooronderzoek

Daarnaast wordt er gesleuteld aan de decretale verplichtingen inzake:

  • de archeologienota
  • het archeologisch vooronderzoek
  • de procedure voor voorlopige bescherming
  • de procedure rond de beheersplannen

Ook wijzigingen aan Onroerenderfgoedbesluit op komst

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Onroerenderfgoeddecreet. Hiermee kan de parlementaire behandeling starten. Na de goedkeuring van de decreetswijziging door het Vlaams Parlement volgen nog wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit. Hierin zal ook de inwerkingtredingsdatum van al deze wijzigingen bepaald worden.

  329