Turkije schort EVRM op

De Turkse president Erdogan heeft laten weten dat na de couppoging het EVRM tijdelijk wordt opgeschort in Turkije. Wat dat precies inhoudt, zochten we even voor u op.

De opschorting van het EVRM gebeurt via artikel 15. Dat bepaalt dat in geval van oorlog of noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, een verdragsstaat maatregelen kan nemen die afwijken van zijn verplichtingen volgens het verdrag. Dat kan enkel als de situatie de afwijking strikt vereist, en als de maatregelen niet in strijd zijn met andere verplichtingen uit het internationaal recht.

De afwijkingen moeten tijdelijk en beperkt zijn, en gesuperviseerd worden. De secretaris-generaal van de Raad van Europa moet volledig geïnformeerd worden over de afwijkingen.

Er kan nooit worden afgeweken van artikel 2 EVRM (recht op leven), en van de artikelen 3 (verbod op foltering), 4 eerste lid (verbod op slavernij) en 7 (geen straf zonder wet).

Volgens de Raad van Europa geldt dat ook voor artikel 1 van protocol nr. 6 (de doodstraf afschaffen in vredestijd), artikel 1 van protocl nr. 13 (afschaffen van de doodstraf in alle omstandigheden), en artikel 4 van protocol nr. 7 (geen dubbele bestraffing).

Vorig jaar riepen Frankrijk en Oekraïne artikel 15 in. Oekraïne deed dat in juni 2015, wegens de noodtoestand in dat land, Frankrijk in november 2015, na de aanslagen in Parijs.

Nog verder terug schortten ook onder andere Griekenland (1967, kolonelsregime), Ierland (1957, strijd tegen het IRA) en het VK (jaren ’70, troubles in Noord-Ierland en 2001, na 9/11), en opnieuw Frankrijk en Turkije (1990, strijd tegen de PKK) het EHRM al op.

Over die opschortingen werden nadien verschillende rechtszaken gevoerd voor het EHRM.

Meer informatie vindt u op deze factsheet van de Raad van Europa.

Gepubliceerd op 25-07-2016

  164