Nieuwe privacyregels over één jaar

GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze tekst zal dienen ter vervanging van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van persoonsgegevens.

De verordening harmoniseert de regels rond gegevensbescherming in de EU en zal een grote impact hebben op de volledige bedrijfswereld, meer bepaald op het Human Resources Management. De harmonisatie gaat namelijk gepaard met een streng beschermingsregime dat verschillende verplichtingen oplegt aan eenieder die persoonsgegevens verwerkt. Bij overtredingen kunnen er ernstige boetes opgelegd worden die kunnen oplopen tot 4% van de globale jaaromzet.

Concreet betekent de GDPR o.m. het volgende:

  • Meer transparantie voor de persoon wiens gegevens verwerkt worden
  • Strengere regels rond toestemming
  • Recht om vergeten te worden (wissing van de gegevens)
  • Verplichting om datalekken te melden
  • Verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO)

Naar een geintegreerde privacybescherming in de ondernemingU heeft nog één jaar de tijd om u voor te bereiden en in de nodige procedures te voorzien.

Alvast twee publicaties rond dit thema verschijnen binnenkort bij Wolters Kluwers om u doorheen deze nieuwe wetgeving te gidsen:

Gepubliceerd op 24-05-2017

  300