Wetboek van Economisch Recht - concordantietabel

Wetboek van Economisch RechtDe hoofddoelstelling van het WER is het codificeren van de economische wetgeving. Men wilde bijgevolg niet volledig nieuwe regels tot stand brengen, maar wel de reeds bestaande wetgeving op een heldere wijze ordenen, herformuleren en moderniseren en, waar nodig, aanvullen. Het WER, en de erdoor doorgevoerde codificatie van het economisch recht, wil  het algemeen economisch rechtelijk kader weergeven om op die manier een efficiënt instrument van economisch beleid te kunnen vormen.

Voor de jurist is deze vernieuwing natuurlijk een hele aanpassing. Niet alleen is de inhoud op een aantal vlakken veranderd, maar de nummering van de artikelen waarmee hij bekend mee was, mag naar de prullenbak verwezen worden en in de plaats komt de nieuwe structuur van het WER. Daarom leek het opportuun een concordantietabel te creëren die in twee richtingen werkt (van oude wetgeving naar nieuw en van nieuwe wetgeving naar oud). Met de concordantietabel kan de jurist oude rechtsleer en rechtspraak makkelijker analyseren en vindt hij de nieuwe bepalingen makkelijker terug.

Klik op volgende links om de concordantietabel te raadplegen:

Gepubliceerd op 26-02-2015

  2264