Vouchers voor afgelaste festivals: ongeldige covid-regels?

De gunstregeling over de terugbetaling van afgelaste evenementen staat op losse schroeven. Het ministerieel besluit dat organisatoren tijdens de coronacrisis toelaat om tickets terug te betalen in vouchers, laat veel vragen open en is mogelijk niet in overeenstemming met de wet. Simon Geiregat wijdde hieraan een bijdrage die op 30 juni 2020 verschenen is in aflevering 425 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Gepubliceerd op 29-06-2020

festival

Wettelijke basis

De regels zijn gebaseerd op de crisisbevoegdheid van de Minister om op te treden in uitzonderlijke omstandigheden die de goede werking van de economie in gevaar brengen. De pandemie valt daaronder. Het is evenwel onzeker of de regels de overige strenge voorwaarden uit boek XVIII WER vervullen.

  • Crisismaatregelen moeten op straffe van retroactieve nietigheid ‘zo spoedig mogelijk’ bij KB worden bevestigd, terwijl dat pas na bijna drie maanden is gebeurd.
  • De wet laat toe om ‘het aanbieden en verrichten van diensten’ te reglementeren, verbieden en controleren. Het MB grijpt evenwel eerder in bestaande contractverhoudingen in.
  • Tussenkomsten moeten in de tijd beperkt en strikt noodzakelijk zijn, terwijl de maatregelen voor zes maanden gelden en een definitieve impact hebben op subjectieve rechten. Ze moeten ook voldoen aan de EVRM-vereisten voor onteigening en dus voldoende nauwkeurig zijn.

Gebrek aan detail

Ook de inhoud van het MB laat veel onduidelijkheid. Zo is het niet zeker of organisatoren nu verplicht zijn om tickets te vergoeden, dan wel enkel het recht krijgen om vouchers af te leveren voor zover ze sowieso in geld hadden moeten terugbetalen op basis van een overeenkomst, de wet of aanvullend recht.

De regels werden in april voorts aangepast met onmiddellijke ingang. Daardoor zijn er wellicht verschillende regelingen voor vouchers voor en na 9 april. Daarbij komt dat het MB niet aangeeft wat de werking in de tijd bepaalt: de datum van het geplande evenement, de aankondiging van de annulering, de terugbetaling…? Het is evenmin bekend of de regels gelden als het evenement vóór de inwerkingtreding werd afgelast, als de tickethouder zelf annuleerde en bij andersluidende afspraken. De tekst van de maatregelen geven geen uitsluitsel over deze en andere perikelen.

De evenementensector is zwaar getroffen door de pandemie. De minister heeft haar willen beschermen met een noodbesluit. Dat motief is nobel maar de technische uitvoering blijkt helaas niet optimaal. Dat bevestigt ook het advies van de Raad van State. Er valt dan ook nog te bezien hoe de rechtscolleges zullen omgaan met de maatregelen, nu er ondertussen al wekenlang bons zijn uitgegeven en (verplicht) zijn aanvaard door gedupeerde tickethouders.

De auteur

geiregat-simon

Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker FWO aan de UGent.

  417