Video Ilse Mertens - Bestuurdersaansprakelijkheid - Kan een bestuurder apart failliet verklaard worden

Ilse Mertens bespreekt in een reeks van 6 korte video's ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’ en de hoedanigheid van een bestuurder zelf als een onderneming. Ontdek de eerste video uit de reeks:

Gepubliceerd op 21-02-2020

Onduidelijkheid wetgeving

Volgens Meester Ilse Mertens moet de Belgische rechtspraak haar weg nog vinden in de nieuwe insolventiewetgeving. “De invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip wordt nog erg verschillend ingevuld door de diverse ondernemingsrechtbanken in ons land. Voornamelijk over de zaakvoerders van vennootschappen is er nog erg veel onduidelijkheid. Ook heeft de door de wetgever beoogde stimulus van het ondernemerschap via de fresh start-doctrine nog niet het gewenste effect gehad. De onduidelijkheid inzake de huidige wetgeving maakt dat rechtbanken niet altijd weten wanneer de regelgeving precies van toepassing is. Wellicht kan deze knoop enkel ontward worden door het Hof van Cassatie of door bijkomende wetgeving. Inmiddels doen verschillende strekkingen de ronde.”

  424