Vereffeningsprocedure

BERCKMANS CedricCedric Berckmans werkte aan een zeer uitgebreid naslagwerk over de vereffeningsprocedure. Het is een praktisch handboek voor wie slechts sporadisch met de vereffening van vennootschappen in aanraking komt, maar biedt ook een antwoord op de complexe vragen waarmee de gespecialiseerde rechtspracticus kan worstelen. Het is gestructureerd opgebouwd en rijk gedocumenteerd. Het bevat ook een verzameling modellen.

Klik hier om het boek 'De vereffeningsprocedure' van Cedric Berckmans te bestellen.

Prof. dr. Bernard Tilleman, decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, had alvast volgende lovende woorden over het werk van Cedric Berckmans:

De vereffeningsprocedure"De vereffening van een vennootschap ten gevolge van de ontbinding of de nietigheid is een cruciale fase waar de rechten van de vennootschapsschuldeisers potentieel het sterkst in het gedrang dreigen te komen. Dit verklaart een aantal specifieke vennootschapsrechtelijke regels zoals het verbod tot zetelverplaatsing, verandering van de vennootschapsnaam, controle bij de benoeming van vereffenaars. De ontbinding van een vennootschap is vaak ingegeven doordat de voortzetting van de vennootschap niet langer economisch verantwoord is. De regels inzake vereffening worden dan ook soms doorkruist of gecumuleerd met de regels inzake gerechtelijke organisatie en het faillissement, maar ook het boekhoud- en fiscaal recht. De vereffening is dan ook een bijzonder complexe aangelegenheid waar een actueel handboek bijzonder aangewezen om valkuilen te vermijden mede gelet op het zeer evolutief karakter van de regelgeving en rechtspraak in deze materie. Het is dan ook met groot genoegen dat ik het voorwoord schrijf voor dit handboek van Meester Cedric Berckmans, alumnus van onze faculteit van zowel de basisopleiding als van onze manama vennootschapsrecht en voormalig monitor van onze eerstejaarsstudenten. Het boek is geschreven in een vlotte stijl en is rijk gedocumenteerd. Steeds heeft de auteur ook aandacht voor de historische evolutie van de regelgeving en de rechtspraak en de ratio legis van bepaalde regels. Alle facetten komen ook aan bod met inbegrip bijvoorbeeld van de procesrechtelijke implicaties van de vereffening. Dit boek wordt dan ook ongetwijfeld een klassieker en ik feliciteer de auteur heel graag met zijn bijzonder mooi werk dat voor de praktizijn een veilige gids is bij de vereffening."


Bron: Cedric BERCKMANS, De vereffeningsprocedure, Mechelen, Kluwer, 2014, 902 p.

Klik hier om het boek 'De vereffeningsprocedure' van Cedrik Berckmans te bestellen. 

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de vereffeningsprocedure.Gepubliceerd op 23-07-2014

  237