Rechtspraakoverzicht: Landverzekeringsovereenkomstenwet

TPR 2016-2-3 coverCaroline Van Schoubroeck, Jeffrey Amankwah, Tine Meurs en Naomi Gilbert werkten samen aan een overzicht van rechtspraak over de Wet op de landverzekeringsovereenkomst. Dit overzicht is gepubliceerd in de tweede en derde aflevering van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) van 2016. Dit overzicht omvat niet alleen een bespreking van de rechtspraak, maar bundelt eveneens de referenties naar de gepubliceerde rechtsleer.

U kunt dit overzicht van rechtspraak integraal raadplegen in elektronische vorm op Jura.

Opzet

Dit Overzicht omvat de rechtspraak over de toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst gepubliceerd in de vakbladen tussen 1 januari 2004 en 31 december 2015, alsook de rechtspraak van het Hof van Cassatie beschikbaar tot 30 juni 2016. De auteurs hebben de volledigheid beoogd, met daarbij een bijzondere aandacht voor belangrijke beslissingen.

De evolutie in de rechtspraak wordt telkens geduid, met verwijzing naar de concrete wetsbepaling, de rechtsleer en eventuele (daaruit voortvloeiende) wetswijzigingen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relevantie van deze rechtspraak voor de huidige wetgeving op de landverzekeringsovereenkomst, zoals die is opgenomen in Deel 4 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Structuur

De indeling sluit aan bij het in 2004 in het Tijdschrift voor Privaatrecht verschenen Overzicht Wet Landverzekeringsovereenkomst 1998-2003. De opbouw volgt de structuur van de wet van 25 juni 1992. Bovendien vindt de lezer onmiddellijk de corresponderende wetsbepaling in de huidige wet van 4 april 2014 terug, met beknopte toelichting van de inhoudelijke wijzigingen.


  • Caroline Van Schoubroeck is hoogleraar (KU Leuven), advocaat en voorzitter Commissie voor verzekeringen.
  • Jeffrey Amankwah is advocaat en deeltijds assistent Instituut voor Verzekeringsrecht (KU Leuven).
  • Tine Meurs is doctoraatsassistente Instituut voor Verzekeringsrecht (KU Leuven).
  • Naomi Glibert is advocaat en vrijwillig medewerkster Instituut Handels- en insolventierecht (KU Leuven).

Bron: Caroline VAN SCHOUBROECK, Tine MEURS, Jeffrey AMANKWAH en Naomi GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, 673-1117.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt de tekst van Caroline Van Schoubroeck, Jeffrey Amankwah, Tine Meurs en Naomi Gilbert integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Landverzekeringsovereenkomst.


Gepubliceerd op 25-01-2017

  377