Privacy in de onderneming

Marga Caproni en Stéphanie De Smedt, beiden werkzaam bij advocatenkantoor Loyens & Loeff, schreven een praktische gids over privacy binnen bedrijven. Naar aanleiding van deze nieuwe uitgave hebben de auteurs een interview gegeven. 

Gepubliceerd op 10-01-2018

Wat maakt de 'praktische gids: Privacy in de onderneming' praktisch?

Stéphanie De Smedt: De focus ligt op het toepassen van de privacywetgeving en niet op de theorie rond de bescherming van de privacy. En we focussen niet enkel op de GDPR, maar bekijken ook andere relevante wetgeving. Bovendien hebben de meeste bedrijven de theorie al tot in den treure gehoord. Ze willen nu weten hoe ze de daad bij het woord kunnen voegen en concreet naar compliance toe kunnen werken.


Dus als ik dit boek heb gelezen, kan ik een privacybeleid in regel voeren?

Marga Caproni: Het is natuurlijk onmogelijk om elke mogelijke hypothese in een praktisch boek te vatten, maar dit boek zal u inderdaad goed op weg zetten. U zal zeker een aanknopingspunt vinden voor tal van privacy-gerelateerde vragen die u in de dagdagelijkse praktijk tegenkomt als HR manager, marketing directeur, IT verantwoordelijke, of bedrijfsjurist. We hebben immers ook rekening gehouden met privacyregels die niet in de GDPR, maar in specifieke (nationale) wetgeving zijn vastgelegd.


Is niet alles geregeld door de GDPR dan?

Stéphanie De Smedt: Neen, allesbehalve. De GDPR is een basiswet en vormt een belangrijk onderdeel van dit boek. Maar daarnaast zijn er nog andere Europese Richtlijnen, specifieke wetgeving (zoals de camerawet of de wetgeving omtrent het gebruik van het rijksregisternummer), cao’s, richtlijnen van toezichthouders, enz. Daarom ook dat er gefocust wordt op een praktische toepassing van de privacywetgeving, waarbij we proberen de principes van al deze verschillende instrumenten te vertalen in praktische en concreet toepasbare richtlijnen.


Misschien nog een belangrijke wenk om te onthouden?

Marga Caproni: Privacywetgeving, en in het bijzonder de GDPR, draait om het doordacht omgaan met persoonsgegevens. Het recht op privacy is een fundamenteel grondrecht dat in hoge mate wordt beschermd. Er zal binnen bedrijven een mentaliteitswijziging moeten plaatsvinden waarbij over data niet langer gedacht wordt als “hoe meer, hoe liever”. Wanneer men doordacht omgaat met persoonsgegevens, beschikt men vaak ook over gegevens van een hogere kwaliteit die bruikbaarder gaan zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Ondoordachte of slecht beveiligde datasets kunnen u in de toekomst meer kosten dan ze opleveren. We zien bovendien steeds meer bedrijven die hieruit een competitief voordeel halen en hun privacybeleid als marketingtool gebruiken. Een pragmatische en positieve aanpak waar ook wij voor staan.

  886