Praktijkboek internetrecht

Olivier SustronckOlivier Sustronck schreef een praktijkgericht overzicht van de meest relevante wetgeving inzake internetrecht. Naar aanleiding van de publicatie van dit boek met als titel "Praktijkboek internetrecht" gaf de auteur een kort geschreven interview. Hierna volt dit interview met Olivier Sustronck.

Klik hier om het "Praktijkboek internetrecht" van Olivier Sustronck te bestellen.


Het internet heeft de reputatie van 'alles kan en niets moet'. Is dat beeld correct?

De tijd dat het internet het ongereglementeerde wilde westen van het recht was, ligt ver achter ons. Nieuwe wetgeving inzake internetrecht rijst als paddenstoelen uit de grond. Veel website zijn echter niet aangepast aan de steeds strengere wetgeving terzake, met alle gevolgen vandien.
In 2015 werden 15% van alle handelstransacties en 60% van alle diensten over het internet aangekocht. In de toekomst zal dit percentage alleen maar stijgen. Echter, een grote meerderheid van de webshops voldoen niet aan de specifieke wetgeving inzake informatieverplichtingen of consumentenbescherming. Hierop staan veelal strenge straffen zoals de vrijstelling van betalingsverplichting voor de consument in bepaalde gevallen.


Hoe komt het dat deze ondernemingen zich maar moeilijk aan de wetgeving conformeren?

Het grootste probleem is dat de wetgeving inzake internetrecht verspreid staat over een heleboel verschillende wetten. Zo dient iedere website algemene voorwaarden, een privacy policy en een cookie policy te bevatten, die naargelang het type website of mobiele applicatie aan verschillende wetgevingen moet voldoen. In het praktijkboek Internetrecht schep ik duidelijkheid in de verschillende wetgeving van toepassing, onder andere door middel van een uitgebreide samenvattende vergelijkende tabel en modelclausules.


Worden de risico’s van het internet niet goed ingeschat door de ondernemingen?

Veel ondernemingen willen zich zo snel mogelijk online profileren onder meer op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Dergelijke applicaties bieden enorme groeimogelijkheden voor een onderneming in naambekendheid en publiciteit. Het bereiken van een grote massa in een schijnbaar ongedwongen omgeving als sociale netwerken brengt echter ook risico’s met zich mee die tot imagoschade en zware financiële verliezen kan leiden. Juridische bijstand is hierbij cruciaal om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.


Het boek gaat naast een bespreking van de huidige Privacywet ook uitgebreid in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. Wat is het belang van de verordening voor de praktijkjurist?

De verordening legt aan iedere onderneming en vrij beroep op om een data-veiligheidsplan op te stellen op straffe van zware boetes. Ook worden de rechten van personen van wie gegevens verwerkt worden verder uitgebreid en worden er bijkomende verplichtingen opgelegd zoals een aangifteplicht bij datalekken, tegen strikte termijnen. Daar waar de niet-toepassing van de Privacywet vooral straffeloos bleef, heeft de Privacycommissie door de Verordening meer slagkracht gekregen en reeds aangekondigd ook effectief scherpe controles uit te voeren op de toepassing van de Verordening. Veel ondernemingen beseffen nog niet dat de Verordening ook voor hen van toepassing is en dat de tijd dringt om zich te conformeren. Onverantwoord omspringen met persoonsgegevens zal binnenkort niet meer geaccepteerd worden, zowel door de Privacycommissie als door de betrokkenen zelf.


De auteur is advocaat.

Bron: Olivier SUSTRONCK, Praktijkboek internetrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 248 p.

Klik hier om het "Praktijkboek internetrecht" van Olivier Sustronck te bestellen.

Juridische blog van de auteur over actualiteit in het internetrecht: www.oliviersustronck.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over internetrecht.

Olivier Sustronck geeft hierover ook een opleiding bij M&D Seminars: Internetrecht: recht en digitalisering

Gepubliceerd op 29-05-2017

  649