Ook bedrijfsleiders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden

Een afvalverwerkingsbedrijf dat voor het transport verkeerde codes gebruikt, fraude bij kassa’s in de horeca, adviseurs die strafrechtelijk vervolgd worden omdat ze fiscale fraude gefaciliteerd hebben, zware arbeidsongevallen … Het ondernemingsstrafrecht wordt vaak vergeten, maar is brandend actueel.

Gepubliceerd op 10-10-2017

Bieke Cauwenberghs
ondernemingsstrafrecht

“Wanneer je onderneming een inbreuk pleegt op een strafbepaling, dan kan niet alleen de onderneming daarvoor vervolgd worden, maar ook en vooral de bedrijfsleider”, benadrukt advocaat Patrick Waeterinckx. “De rechtbank en vervolgingsinstanties redeneren namelijk dat het de taak is van een bedrijfsleider om ervoor te zorgen dat het bedrijf in overeenstemming is met de wet. Als er iets misgaat, dan zal men dus altijd naar het beleid kijken. Zo werd bijvoorbeeld een bestuurder vervolgd voor milieu-inbreuken omdat de raad van bestuur bewust bepaalde investeringen had uitgesteld. Hij wierp als verdediging op dat milieu zijn domein niet is en tegenstemmen weinig had uitgemaakt, maar de rechter oordeelde dat hij minstens zijn stem had moeten laten horen en dus het misdrijf had gefaciliteerd.”

Vorm van risicomanagement

Meester Waeterinckx stelt dat strafrechtelijke risico’s moeten worden opgenomen in het risicomanagement van het bedrijf. “Men moet ook met dat risico leren omgaan, net zoals met risico’s als brand of commerciële risico’s. Zeer grote bedrijven zijn zich daar meestal beter van bewust, zeker als er grote risico’s zijn zoals in de petrochemische sector. In tegenstelling tot 30 jaar geleden zijn daar nu nog weinig incidenten.”

“Kleinere bedrijven – de gemiddelde kmo – zijn nog onvoldoende begaan met het risico. We merken dat ze vaak niet klaar zijn met het opvolgen van nieuwe wetgeving of het opvolgen van trends in hun sector die dikwijls de voorbode zijn van toekomstige regelgeving. Aandacht voor strafrechtelijke risico’s is cruciaal omdat de gevolgen nefast zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksmaatregelen zoals beslag en/of aanhoudingen die de werking van het bedrijf kunnen verlammen, zware financiële sancties, enz.”

Diverse oplossingen

Niet elke vervolging eindigt in een uitspraak van de rechter. “Er zijn mogelijkheden om ook buiten de rechtbank tot een oplossing te komen. Er kan sprake zijn van afhandeling door de administratieve overheid – door een boete – of via het gerecht. Bij een guilty plea bekent men schuld en onderhandelt men over de straf. Bij strafbemiddeling wordt het slachtoffer vergoed en de onderneming niet veroordeeld. En tot slot is er nog de minnelijke schikking of de zogenaamde afkoopwet, waar de vervolging vervalt na de vergoeding van het slachtoffer, het terugbetalen van genoten voordelen en het betalen van een geldsom aan de Staat.”

  496