Ivan Verougstraete over corona en insolvabiliteit: 'We verwachten in de komende maanden een lawine aan moeilijkheden'

Aflevering #44 van onze podcast RECHTspreekt

De coronacrisis brengt veel bedrijven in financiële moeilijkheden. Toch hoeft het bij insolventie niet altijd tot een faillissement te komen. Er bestaan procedures om bedrijven te ondersteunen als ze zich in moeilijkheden bevinden, om te voorkomen dat het tot een faillissement komt. Daarover hebben we het in aflevering #44 van onze podcast RECHTspreekt met Ivan Verougstraete, ere-voorzitter van het Hof van Cassatie en gewezen president van het Benelux-Gerechtshof en redacteur van het Business Insolvency Handbook.

Gepubliceerd op 19-05-2020

Volgens Statbel, het Belgisch bureau voor de statistiek, werden in februari 2020 in België in totaal 865 ondernemingen failliet verklaard. In de afgelopen zes maanden werden 5.577 faillissementen geregistreerd en het valt te vrezen dat dat aantal in de komende maanden aanzienlijk zal stijgen.

[...]

Het KB van 24 april 2020 genomen op basis van de volmachten van de Regering Wilmès, heeft maatregelen genomen om de liquiditeitsproblemen van ondernemingen te helpen oplossen. De sluiting van een aantal bedrijven tijdens de lockdownperiode en de moeilijkheden om producten en diensten uite voeren heeft uiteraard geleid tot verliezen maar ook tot een gebrek aan liquiditeiten.

De oplossing geboden door het KB bestaan hierin, wat simpel uitgedrukt, dat de debiteuren die op 18 maart 2020 niet in faillissementstoestand verkeerden -dus voor de lockdown- genieten van een opschorting van de schulden (en zijn evenmin verplicht aangifte te doen van het faillissement).

brusk-dede-tjd5cfddpra-unsplash

De schulden worden niet kwijtgescholden – wat betekent dat dit als een boomerang zal terugkeren op het einde van de opschorting). Het is alleen de gedwongen uitvoering die opgeschort wordt. En daarenboven is bepaald dat de niet-uitvoering van een verbintenis in geld i die periode niet kan leiden tot de ontbinding van een overeenkomst.

Dit lijkt wel zeer radicaal maar de wet voorziet in een belangrijk aantal uitzonderingen op die bescherming. De bescherming van de schuldenaren leidt uiteraard tot pijn bij de schuldeisers en deze schuldeisers hebben gewogen op de redactie van het KB. De werknemers onder meer zijn gespaard

Het KB zou wat meer uitleg moeten krijgen maar het is duidelijk dat de crisis langer za duren dan de werking van dit zeer tijdelijk besluit. Het is duidelijk geworden dat het huidige regeling van de voorrang van bepaalde schuldeisers op andere niet meer houdbaar is. De vraag of de openbare schuldeisers hun belangen op korte termijn kunnen doordrukken zonder voldoende rekening te houden met het belang van de ondernemingen of zelfs het algemeen belang zal moeten worden beantwoord.

Zouden de versterkte COVID-19 maatregelen volgens u reden kunnen zijn voor schuldkwijtschelding in een faillissement?

Helemaal niet. De kwijtschelding is iets dat automatisch aan de gefailleerde toekomt, indien hij de formaliteit ze aan te vragen niet vergeten is (maar dat zal wel niet vaak het geval zijn). Je kan die maatregel niet nog 'verhogen', die kwijtschelding blijft verworven in gelijk welke omstandigheden. De regering kan geen bijkomende 'cadeaus' geven.

verougstraete
Ivan Verougstraete

Ivan Verougstraete is ere-voorzitter van het Hof van Cassatie en gewezen president van het Benelux-Gerechtshof. Daarnaast is hij redacteur van het Business Insolvency Handbook, dat eind 2019 verscheen.

Hij heeft economisch recht en bemiddeling gedoceerd en is auteur van tal van boeken en wetenschappelijke artikelen. Tegenwoordig werkt hij als erkend bemiddelaar, arbiter en consultant. Zijn specialiteit is het proces- en insolventierecht.

  317