Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten

Richtlijn nr. 2014/17/EU heeft de wetgeving met betrekking tot hypothecaire kredieten en consumentenkredieten met hypotheek, ingrijpend gewijzigd. Het boek, hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten, voorziet in een grondige en praktijkgerichte bespreking van de hypothecaire kredieten met een onroerende bestemming. 

Gepubliceerd op 06-09-2019

Hoe is het boek opgebouwd?

In het eerste deel wordt de Richtlijn volledig toegelicht. In het tweede deel worden de omzettingswetten in de Belgische wetgeving zorgvuldig uiteengezet (de wet van 19 april 2014 en de wet van 22 april 2016). De tekst van het boek is bijgewerkt tot 31 juli 2019, met inbegrip van de allerlaatste wetsaanpassingen.

De focus van het boek ligt op:

  • de wettelijke bepalingen uit Boek VII van het Wetboek economisch recht met betrekking tot hypothecair krediet met een onroerende bestemming;
  • de bepalingen met betrekking tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren;
  • de toegang tot de activiteit van kredietgever en kredietbemiddelaar en de gedragsregels, met inbegrip van de regeling van de commissielonen; en
  • de verzekeringsaspecten van hypothecaire kredieten.

De zekerheden bij vastgoedkredieten worden zeer algemeen behandeld. Hiervoor gelden specifieke wetgevingen buiten het Wetboek economisch recht, zoals de Hypotheekwet, de Wet Roerende Zekerheden of de Wet Financiële Zekerheden.

Waarin verschilt de inhoud van dit werk ten opzichte van eerder verschenen reeksen rond thema?

Op 1 januari 2018 werd de Commissie voor onrechtmatige bedingen geïntegreerd binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder de nieuwe naam “Bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen”. De BRC is een adviesverlenend orgaan in de schoot van de FOD Economie. Het advies van de Bijzonder Raadgevende Commissie inzake Onrechtmatige Bedingen is raadpleegbaar in deze publicatie.

Bovendien werden een aantal recente inzichten in de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument mee opgenomen, alsook een aantal kleinere wijzigingen zoals de recent gewijzigde regeling van de woonstkeuze voor de kredietgever.

Waarom kan deze editie niet ontbreken in uw boekencollectie?

Dit boek beschrijft in zeer groot detail alle aspecten van een hypothecair krediet - van start (onderhandelingen met de kredietgever…aanbod…contractsluiting) tot finish (de zekerheden, beëindiging van de kredietovereenkomst wegens wanprestatie…). In dit allesomvattend verzamelwerk wordt ook zeer gedetailleerd aandacht besteed aan de financieel-technische aspecten, bijvoorbeeld in de hoofdstukken van het JKP en de rentevoet (incl. de mogelijke impact van de huidige negatieve rentevoeten). Vooral deze technische invalshoek is nuttig voor kredietjuristen.

Bestel dit boek

  

 

 

  562